Životné podmienky a zdravie

Ve dnech 26. – 28. Září se zástupci NKC účastnili 14. Ročníku konference „Životné podmienky a zdravie“ v Novém Smokovci (SR). Předmětem prezentace bylo krátké shrnutí stavu dětské úrazovosti v České republice a představení preventivních animovaných klipů.

Středa, 28. Září 2016