XI. vědecko-odborné konference s mezinárodní účastí v Prešově

Ve dnech 23. – 24. 10. 2015 se Mgr. Alena Švancarová z centra Prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (FN Motol) aktivně účastnila XI. vědecko-odborné konference s mezinárodní účastí v Prešově. V letošním roce byla konference zaměřena na zdravotní, sociální, ekonomické a právní problémy marginalizovaných skupin obyvatelstva. Na letošní ročník zavítali účastníci celkem ze 7 států - USA, Slovenska, Česka, Polska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska. Mgr. Švancarová krátce představila Fakultní nemocnici v Motole, jakožto nemocnici zapojenou do mezinárodního programu Zdravá nemocnice a poukázala na skutečnost, že FN v Motole se podařilo získat celkem tři granty podporované z Norských fondů. Následně prezentovala první výstupy jednoho z projektů, který je zaměřen na prevenci úrazů a násilí v dětském věku, jakožto nejčastějších příčin mortality, morbidity a invalidizace.

Pátek, 6. Listopad 2015