WHO Guideline on the prevention of drowning through provision of day-care, and basic swimming and water safety skills

 

Světový den prevence utonutí, vyhlášený v dubnu 2021 rezolucí Valného shromáždění OSN A/RES/75/273 „Prevence globálního utopení“, se každoročně koná 25. července. Odhaduje se, že se každoročně utopí 236 000 lidí a utonutí je jednou z deseti hlavních příčin úmrtí dětí a mládeže ve věku 1–24 let. Více než 90 % utonutí se odehraje v řekách, jezerech, studních či domácích vodních nádržích.

 

Jaká jsou vhodná opatření:

  • Instalace bariér zabraňujících přístup k vodě
  • Výběr vhodných míst pro poskytování služeb péče o děti
  • Výuka plavání, bezpečnosti u vody a záchrany tonoucích
  • Nastavení a vymáhání předpisů v oblasti lodní dopravy a rekreačních plavidel
  • Monitoring a implementace vhodných opatřeních do praxe v rámci mimořádných událostí (povodně)

 

Nová rezoluce Valného shromáždění OSN vyzvala WHO ke koordinaci činností v oblasti prevence utonutí v rámci systému OSN. V této funkci WHO vede přípravy na Světový den prevence utonutí tím, že pořádá globální zahajovací akci, produkuje související propagační materiály a podporuje národní a místní aktivity v zemích a komunitách po celém světě. Pokud jde o to druhé, zvláštní aktivitou, kterou by si některé organizace mohly přát, je „Going Blue for World Drowning Prevention Day“. Myšlenka je jednoduchá. Místní organizace spolupracují s příslušnými úřady na zajištění osvětlení jednoho nebo několika pozoruhodných památek modrým světlem během večera 25. července. Místním úřadům může být poskytnut odkaz na tuto webovou stránku, aby porozuměli globálnímu kontextu kolem utonutí a jeho prevenci a využili prostředky obhajoby vyvinuté pro tuto příležitost k propagaci toho, co dělají, a povzbuzení ostatních ve svých sítích, aby udělali totéž.

 

https://www.who.int/campaigns/world-drowning-prevention-day/2021#

Neděle, 25. Červenec 2021