WHO

02.08.2021

Úrazy patří mezi hlavní příčiny úmrtí.

02.08.2021

V evropském regionu WHO je každoročně zabito 30 000 lidí v důsledku interpersonálního násilí.

02.08.2021

Tato publikace zkoumá pokrok, kterého země dosáhly při implementaci aktivit k dosažení cílů cíle udržitelného rozvoje (SDG) o ukončení násilí na dětech do roku 2030.

02.08.2021

V evropském regionu WHO ročně zemře 85 000 lidí na zranění v důsledku dopravních úrazů.