Výzkumné šetření - Posouzení role sestry a praktického lékaře v oblasti preventivní péče

V současné době probíhá online dotazníkové šetření na téma „ Posouzení role sestry a praktického lékaře v oblasti preventivní péče“. Výzkum probíhá ve spolupráci se SVL ČLS JEP ČR a Českou asociací sester a je určen sestrám v ordinacích praktických lékařů.

Získaná data budou využita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná.

Vyplněním dotazníku nám velice pomůžete, vaše názory a zkušenosti jsou pro nás nesmírně cenné.

 

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (UK Praha, 1. LF a FSV)

Ing. Martina Caithamlová (ČVUT Praha, FBMI)

 

 

Dotazník

 

 

Pondělí, 6. Červen 2022