Výživa ve výchově ke zdraví

K dispozici je nový e-learningový kurz „Výživa ve výchově ke zdraví“ určený gymnáziím, středním zdravotnickým školám a středním školám a učilištím s potravinářským zaměřením. Cílem kurzu  je nabídnout kvalitní podpůrný  vzdělávací materiál, který vychází  z ověřených odborných zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu. 

V roce 2022 vzniklo na základě usnesení vlády ČR Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) k naplňování Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice. ICBP je součástí Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, jehož úkolem je získávat a třídit dostupné informace z oblasti bezpečnosti potravin, zajišťovat jejich tok k příslušným institucím, zajišťovat osvětu a organizovat vzdělávací akce pro spotřebitele.

Uživatelé služeb ICBP dostávají ověřené a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin, tj. od farmy až po konečného spotřebitele. Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP zaměřuje na otázky výživy obyvatel s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace v ČR.

Webové stránky viscojis.cz/teens jsou koncipovány především pro mládež a poskytují informace z oblasti správné výživy a bezpečnosti potravin. Jejich cílem je také podpora výukového programu "Výživa ve výchově ke zdraví", který vznikl ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a Společností pro výživu. Program je určen především pedagogům a žákům 2. stupně základních škol. Nabízí kvalitní podpůrný vzdělávací materiál, který vychází z ověřených odborných zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu. Výukový program je doplněn pracovními sešity pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a pracovními sešity pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, které slouží k procvičení a osvojení základních znalostí z oblasti výživy a bezpečného stravování. Další učební pomůckou k výukovému programu jsou znalostní testy, pomocí kterých si žáci mohou otestovat své vědomosti.

 

viscojis.cz/teens

 

Užitečným výukovým materiálem, který vznikl ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, je e-learningový kurz „Výživa ve výchově ke zdraví". Kurz je určen středním školám s potravinářskými obory a gymnáziím. Jednotlivé moduly kurzu jsou zaměřeny na výživu člověka, složení potravin a bezpečné stravování. Kurz je doplněn odbornou příručkou pro pedagogy „Výživa ve výchově ke zdraví“, která je v elektronické podobě k dispozici na stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin v kategorii Publikace nebo je na vyžádání zasílána v tištěné podobě. Oba výukové programy i příručka jsou k dispozici zdarma.

 

Informace o kurzu

 

Zdroj:

© Ministerstvo zemědělství

 

Soubory ke stažení

Úterý, 21. Červen 2022