Využijte filmy o Napovi k propagaci BOZP

Agentura EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) ve spolupráci s konsorciem Napo vytvořila výukový materiál pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), v nichž účinkuje stále populárnější postavička Napa. Hlavním cílem je představit témata BOZP žákům základních škol zábavným a nápaditým způsobem pomocí videoklipů o Napovi.

Napo původně vznikl v malé skupině odborníků na komunikaci oblasti BOZP s ohledem na stoupající poptávku po vysoce kvalitních informačních produktech, které by přesahovaly hranice jednotlivých států a dokázaly by uspokojit rozličné kulturní, jazykové a praktické nároky pracujících osob. Filmy nemají za úkol detailně pojmout dané téma v celé šíři, ale upozornit na jednotlivé problémy BOZP odlehčenou formou. „Bezpečnost s úsměvem“ – to je Napův příspěvek k bezpečnějším, zdravějším a lepším pracovištím.

Každá lekce vychází z jednoho filmu/scény o Napovi a obsahuje shrnutí cílů výuky. Můžete si vybrat z různých aktivit a řady materiálů. Lekce jsou koncipovány takovým způsobem, aby je bylo možné zařadit do stávající výuky mnoha předmětů.

 

Napo pro učitele

 

 

©Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Čtvrtek, 12. Květen 2022