Violence and injuries in Europe: burden, prevention and priorities for action (2020)

Odhady WHO ukazují, že v roce 2016 bylo zapříčiněno celkem 493 471 úmrtí v důsledku úrazů a násilí v evropském regionu WHO. Úrazy představují hlavní příčinu úmrtí ve věkové kategorii 15-29 let a druhou nejčastější příčinu ve věkové kategorii 5-14 let. Mezi tři nejčastější příčiny úmrtí patří – sebevraždy, pády a dopravní nehody. Úmrtnost mužů je 2,4krát vyšší než u žen.

Pondělí, 2. Srpen 2021