Varovné známky mozkové mrtvice

Převzato z zdravi.euro.cz

 

Cévní mozková mrtvice (CMP) je třetí nejčastější příčinou úmrtí nejen v České republice. Třetina postižených onemocněním podlehne ihned, polovina přeživších si odnáší trvalé následky. Mrtvice vzniká nenápadně, projevuje se jako mozkový infarkt (80 %, céva se v mozku ucpe) či naopak céva způsobí mozkové krvácení (20 %). V obou případech nastane nedostatečné prokrvení mozkové tkáně a její následné odumření. Každou minutu se jedná zhruba o dva miliony buněk. Čím déle je člověk bez pomoci, tím rozsáhlejší mohou být trvalé následky.

 

Jaké jsou příčiny mozkové mrtvice

 • ateroskleróza
 • kardiovaskulární onemocnění
 • vysoký krevní tlak
 • časté migrény
 • vysoká hladina cholesterolu
 • cukrovka
 • nadváha
 • kouření
 • nedostatek pohybu
 • nadměrné pití alkoholických nápojů

 

Hra o čas

Včasná reakce okolí je důležitým milníkem postižené osoby na cestě k uzdravení.

 

Při jakémkoliv z těchto příznaků nečekejte a jednejte!

Nejčastější příznaky

 • Náhle vzniklá porucha tváře – pokleslý koutek
 • Náhle vzniklá porucha hybnosti končetin – vždy na jedné straně
 • Náhle vzniklá porucha řeči – člověk nerozumí, nemůže mluvit, nenachází slova

Další možné příznaky

 • Poruchy zraku, nebo jeho náhlá ztráta, rozmazané nebo dvojité vidění, náhle i několikavteřinové zamlžení zraku
 • Ztráta rovnováhy, koordinace pohybů, ztráta vědomí
 • Náhlé a silné bolesti hlavy, ztuhlý krk

 

Kdo patří do ohrožené skupiny?

 • Osoby starší 55 let, s věkem se riziko zvyšuje
 • Muži
 • Afroameričané
 • Lidé s diagnostikovanou cukrovkou, srdečními chorobami

 

Zásady první pomoci

 • Okamžitě přivolejte ZZS (tel. 155)
 • Do příjezdu sanitky uložte postiženého do polohy s mírně vypodloženou hlavou, je-li při vědomí
 • Uklidněte postiženou osobu a udržujte s ní komunikaci
 • Je-li osoba v bezvědomí, zkontrolujte dýchání, případně zahajte kardiopulmonální resuscitaci
 • Je-li osoba v bezvědomí a dýchá, uložte postiženého do zotavovací polohy
 • Nepodávejte žádné léky ani tekutiny

 

https://www.youtube.com/watch?v=fodoUyWCZCw

 

F.A.S.T.

 

Převzato z UNIQA pojišťovna

 

To je zkratka, kterou pro hlavní tři příznaky mozkové mrtvice používají anglicky mluvící země. Do češtiny se to bohužel přeložit nedá, avšak pokud jen trochu mluvíte anglicky, je možné, že vám tato zkratka při identifikaci mozkové mrtvice také pomůže:

 • F jako Face (obličej): Jedna strana obličeje klesá nebo je necitlivá. Pokud by se taková osoba chtěla usmát, bude její úsměv nerovnoměrný.
 •  A jako Arm (paže): Jedna ruka bude slabá nebo necitlivá. Pokud by postižená osoba měla zvednout obě paže, jedna z nich klesne dolů.
 • S jako Speak (řeč): Osoba bude mít potíže s mluvením. Řeč bude znít nezřetelně, nebo slova budou těžko srozumitelná.
 • T jako Time (čas): Pokud osoba vykazuje některý z výše uvedených příznaků, volejte sanitku, a to i když příznaky mizí. Poznamenejte si čas, kdy se příznaky objevily.

 

Jak včas rozpoznat příznaky

https://www.youtube.com/watch?v=V8XEmZs2nes

 

Léčba

Iktová centra (celým názvem „Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče“ a „Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem“) jsou speciální oddělení v rámci nemocnic, která mají možnost okamžité diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody (tzv. Iktová centra jsou speciální oddělení, která jsou zřizována na neurologických odděleních a obvykle mají čtyři až osm lůžek). Základem jejich úspěchu v péči o pacienty s CMP je speciálně vyškolený interdisciplinární tým, který disponuje vybavením umožňujícím rychlou diagnostiku problémů a jejich léčbu v rané fázi.  Aby mohla být poskytována co nejkomplexnější péče, v týmu jsou kromě personálu zajišťujícího akutní ošetření (neurolog, intervenční radiolog, internista) i další specialisté, například logoped, odborníci z oblasti fyzioterapie, ergoterapie, aj.

Česká republika má v současné době 45 specializovaných center (řazeno abecedně):

 • Blansko – Nemocnice Blansko, p.o.
 • Břeclav – Nemocnice Břeclav, p.o.
 • Brno – Fakultní nemocnice Brno
 • Brno – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Česká Lípa – Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
 • České Budějovice – Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • Chomutov – Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
 • Děčín – Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
 • Hradec Králové – Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Jihlava – Nemocnice Jihlava, p.o.
 • Karlovy Vary – Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
 • Karviná – Karvinská hornická nemocnice, a.s.
 • Kladno – Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
 • Kolín – Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
 • Krnov – Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
 • Liberec – Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • Litoměřice – Nemocnice Litoměřice, a.s.
 • Litomyšl – Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Litomyšlská nemocnice
 • Mladá Boleslav – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
 • Náchod – Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
 • Nové Město na Moravě – Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
 • Olomouc – Fakultní nemocnice Olomouc
 • Ostrava – Fakultní nemocnice Ostrava
 • Ostrav – Městská nemocnice Ostrava, p.o.
 • Ostrava – Vítkovická nemocnice, a.s.
 • Pardubice – Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
 • Písek – Nemocnice Písek, a.s.
 • Plzeň – Fakultní nemocnice Plzeň
 • Praha – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Praha – Fakultní nemocnice v Motole
 • Praha – Nemocnice Na Homolce
 • Praha – Thomayerova nemocnice
 • Praha – Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • Praha – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Příbram – Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
 • Prostějov – Středomoravská nemocniční, a.s. – Nemocnice Prostějov
 • Sokolov – Nemocnice Sokolov
 • Teplice – Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
 • Třinec – Nemocnice Třinec, p.o.
 • Trutnov – Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
 • Uherské Hradiště – Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
 • Ústí nad Labem – Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 • Vyškov Nemocnice – Vyškov, p.o.
 • Zlín – Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
 • Znojmo – Nemocnice Znojmo, p.o.

 

Příznaky mrtvice nepodceňujte, rozhodují minuty, připomíná doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., Neurologické oddělení FN Motol

https://www.youtube.com/watch?v=K7CbaWmJyrs

 

Světový den boje proti mozkové mrtvici

https://www.youtube.com/watch?v=ZX2HU3o7_ss

 

Rehabilitace po CMP

https://www.youtube.com/watch?v=UsRLyylUnAU

https://www.youtube.com/watch?v=d4MkRr4uBLA

https://www.youtube.com/watch?v=gvhxDAnXVSA

 

 

Zdroj

Cévní mozková příhoda: iktové centrum. Nzip.cz [online]. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/986-cevni-mozkova-prihoda-iktove-centrum

Mozková mrtvice nebo i slabá mrtvička – jaké jsou příznaky? Rehabilitace.info.cz [online]. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://www.rehabilitace.info/zdravotni/mrtvice-nebo-i-slaba-mrtvicka-jake-jsou-priznaky/

Mozková mrtvice. ULékaře.cz [online]. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://www.ulekare.cz/prvni-pomoc/mozkova-mrtvice-25

Po identifikování hlavních příznaků mozkové mrtvice si zapamatujte slovo FAST. Jednoduchá zkratka zvyšuje šance na přežití. ZdraveStravování.eu [online]. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://www.zdravestravovani.eu/pro-identifikovani-hlavnich-priznaku-mozkove-mrtvice-si-zapamatujte-slovo-fast-jednoducha-zkratka-zvysuje-sance-na-preziti/

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek, 21. Říjen 2021