Úrazy spojené s vodními skluzavkami

Táta se synem si společně vyrazili do aquaparku, kde si chtěli užít příjemné odpoledne na skluzavkách. Rozhodli se sjet 61 metrů dlouhý tobogán. Táta projel jako první a čekal na syna. Ten se však uvnitř tobogánu srazil s cizí ženou, která vyjela moc brzo. Chlapci byla ještě týž den odoperována slezina, která byla srážkou značně poškozena.

CHARAKTERISTIKA ÚRAZU

Vodní areály nabízejí širokou škálu vodního vyžití, ať už se jedná o tobogány, skluzavky, umělé vlnobití, relaxační terasy či divoké řeky. Bohužel i zde může dojít k řadě úrazů. Nejčastěji se jedná o řezné rány a odřeniny, vyražené zuby, objevují se však i závažná poranění páteře a hlavy. Často dochází k úrazu tím, že jezdci na sebe na skluzavce čekají a tato srážka může způsobit poranění vnitřních orgánů (ledviny, slezina, játra) vzhledem k vysoké rychlosti, jaké je možno na skluzavce dosáhnout. Další poranění mohou nastat při dopadu do vody, mnohdy je vyústění atrakce do bazénu, kde se pohybují plavci. Nezastupitelnou roli hraje dozor rodičů nad dětmi. Plavčík nemůže sledovat každého jednotlivce trvale, musí ale dodržovat režim komplexního dozoru – plán normálního provozu a konkrétní systém sledování návštěvníků.

 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

 • Plavky by měly bez zbytečných ozdobných aplikací a kovových částí z důvodu možného zachycení se na vodních atrakcích. U batolat je nutné používat plenkové plavky s pevným páskem okolo pasu a končetin a plenkovou vložkou.
 • Nenechávejte děti bez dozoru dospělé osoby. V případě potřeby využijte dětské koutky, kterými jsou aquaparky vybaveny.
 • Naučte děti respektovat pár základních pravidel, jako např. neběhat po mokrých plochách, neskákat do vody v místech, kde to není dovoleno (děti často skáčou do vířivek!) či uposlechnout pokynů personálu.
 • Řiďte se pokyny pro sjezd vodní atrakce, jako např. respektovat min. věk/výšku pro danou atrakci, dodržovat doporučené polohy sjíždění, nesjíždět ve skupinách, nečekat na sebe v tobogánu, po dopadu do bazénu co nejrychleji opustit místo dopadu, aby nedošlo ke srážce s jiným jezdcem či sundat si brýle a šperky před sjezdem.
 • Nezapomínejte na fakt, že Vy jste pro dítě reálným příkladem vhodného chování!
 • Naučte dítě co nejdříve plavat. Při hodinách plavání se dítě naučí potápět, plavat pod vodou, zachraňovat tonoucího a také si osvojí bezpečný způsob chování u vody.
 • Nezapomínejte však, že ani dítě, které umí plavat, nenecháváme bez dozoru.
 • Věnujte pozornost vyznačeným nebezpečným místům (kluzké povrchy, povrchy se zakázaným vstupem nepovolaným osobám).
 • Při příchodu do aquaparku si zjistěte, kde má stanoviště plavčík.

 

PRVNÍ POMOC

 • Dostat zraněnou osobu na břeh.
 • Přivolat plavčíka, případně jiného zaměstnance.
 • V případě potřeby zahajte první pomoc.

 

Zdroj:

1. Švancarová, Alena; Biskup, Pavel; Benešová, Veronika. Rodič, ten těžký úděl má, aneb jak na úrazy. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2017. ISBN 978-80-87347-32-4

2. Zdroj obrázku: Vodní skluzavky, tobogány. Reflex [online]. [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: http://www.reflex-zlin.cz/produkty-na-miru/

3. Zdroj hlavní fotografie reflex-zlin.cz

 

Úterý, 6. Duben 2021