Úrazy dětí způsobené domácími mazlíčky

Nejčastěji dochází k pokousání psem, kočkou, hlodavcem, koněm či prasetem. Pes útočí na děti v oblasti hlavy, krku a horních končetin. Kousnutí kočkou se jeví jako drobná poranění, ale způsobená rána je hluboká a dlouho se hojí. Všechna zvířata přenáší řadu infekcí, jako např. E. coli, salmonelózu, toxoplazmózu, tuberkulózu či vzteklinu. Ohroženou skupinu představují zejména děti, těhotné ženy a senioři. Konflikt se zvířetem znamená pro člověka výrazný negativní prožitek, který se může rozvinout až do posttraumatické stresové poruchy.

 

Útok psa

Než si přivezete nového člena domácnosti, zvažte všechna možná rizika a poraďte se s někým, kdo chovu daného zvířete rozumí. Každé zvíře je jinak náročné na stravu, pohyb, prostor a výchovu. Útok psa nikdy nepřichází bez příčiny. Lidé často říkají: „On zaútočil z ničeho nic.“ To není pravda, jen nevěnovali pozornost varovným signálům. Jak tedy poznáme, že se blíží nebezpečí? Pes vrčí, štěká, ukazuje zuby a chvějí se mu při tom pysky, mává ocasem, někdy pobíhá v kruzích, naježí srst, když se bojí, má stažený ocas.

 

Jak eliminovat riziko

  • Kontakt psa a dítěte mějte vždy pod dozorem, nenechávejte dítě samotné se psem, pokud zaznamenáte jakoukoli nelibost psa, kontakt s dítětem ihned přerušte.
  • Vysvětlete dítěti, že psa nesmí rušit při spánku, krmení, péči o štěňata a že pusa na čenich se nedává.
  • Dohlédněte na řádné očkování psa, zejména proti vzteklině.
  • Psům vadí dětský křik, šermování drobnými předměty před očima, přímý pohled do očí, braní věcí (hračky, kosti,).
  • Pokud je dítě v ohrožení, nemělo by se dívat psovi upřeně do očí, mělo by zůstat v klidu a tiše stát, ruce podél těla, popřípadě v kapsách či sepnuté, dívat se na špičky bot (tzv.poloha stromu) a teprve když je pes daleko, mělo by pozpátku ustupovat. V žádném případě by nemělo utíkat.
  • Pokud je dítě při útoku psa sraženo na zem, mělo by se schoulit do klubíčka a chránit si pažemi hlavu a krk - lokty směřují ke kolenům, sepnuté dlaně chrání temeno hlavy a zápěstí uši (tzv. poloha želvy).

 

Poloha stromu

Zdroj: Chlopčíková, 2014

 

Poloha želvy