Tonutí není jen problém zemí, které mají moře

 

 

Tisková zpráva
Praha, 10. července 2015


TZ vnikla v rámci projektu NF-CZ11-PDP-2-004-2014 s názvem „Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti“ financovaného z Norských fondů.


Nepodceňujte riziko úrazů při letním koupání, varují v horkých
letních dnech lékaři rodiče a dospělé před tonutím dětí.

 

Teplé letní počasí láká k návštěvám plováren, aquaparků i přírodních koupališť. Plavání a koupání je zdrojem zábavy i příjemného ochlazení. Často však bývá spojováno i se zážitky méně příjemnými. Častou příčinou dětské úmrtnosti a nemocnosti totiž bývá tonutí a utonutí. V rámci EU je utonutí druhou nejčastější příčinou úmrtí z vnějších příčin. I když nedojde k nejhoršímu, může mít tonutí za následek těžké poškození mozku a trvalou invaliditu. Proto nesmíme podceňovat prevenci. Nejedná se jen o planá slova. Statistiky tonutí dětí jsou každý rok děsivé. Česká republika je navzdory své vnitrozemské poloze evropským státem s jednou z nejvyšších úmrtností následkem utonutí.

„Tonutí není jen problémem zemí, které mají moře. Téměř polovina dětí se topí v řekách a potocích, nebo umělých vodních nádržích", vysvětluje doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., vedoucí pracovník NKCPÚ. „Riziko hrozí i u domácích bazénů, které představují nebezpečí především pro malé děti do 5 let. Ty mají fyziologicky velkou, těžkou hlavu oproti tělu. Když se předkloní, snadno spadnou do bazénu, ale již nemají dost síly hlavu zvednout. Příčinou utonutí může být i pouhých 10 cm vody. Děti by tedy v blízkosti vody neměly být nikdy bez dozoru", pokračuje.

Obvyklá doba, po které je po dítěti pátráno činí až 5 minut. Bohužel se děti často topí rychle a tiše, již za dvě minuty ztrácí vědomí a za 4-6 minut je mozek obvykle nevratně poškozen. Nejúčinnější pomocí je dobrá prevence. Naučit děti plavat je jednou ze základních věcí. Důležité je ale také postarat se o další průpravu - jako je záchrana tonoucího či správný způsob chování u vody. Většina těžkých poškození páteře a míchy u dětí, mladistvým a mladých dospělých je následek skoku po hlavě do neznámé vody. Vysvětlete dětem, jak bezpečně vstoupit do neznámé vody. Zdůrazněte, že je nutné nejprve místo prozkoumat a zkusit hloubku.

Se zvyšující se oblibou zábavných aquaparků, statistiky uvádějí i rostoucí počet zranění souvisejících s návštěvou těchto areálů. Nejčastěji se jedná o řezné rány a odřeniny, objevují se ale i závažná poranění hlavy a páteře. „I zde by měly být děti pod neustálým dozorem dospělých. Důležitý je vhodný oděv bez zbytečného zdobení a aplikací z důvodu možného zachycení na atrakcích. Návštěvníci by neměli běhat po mokrých plochách a skákat do vody v místech, kde to není dovoleno. Je nutné vždy respektovat pokyny pro jednotlivé atrakce. Minimální věk a výška či poloha sjezdu nejsou jen nahodilými daty. Pokud je budete respektovat, užijete si skvělé vodní radovánky. V opačném případě si pravděpodobně spíše pokazíte letní pohodu“, doplňuje Mgr. Alena Švancarová, manažerka projektu Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, které je v současné době podporováno Norskými fondy.

Lékaři dodávají několik pravidel:

  • Nesvěřujte dítě do péče staršího sourozence, staly se již případy, že starší zachránil tonoucího mladšího, ale to jsou jen výjimky.
  • Když dítě koupete ve vaně, pak je nikdy nenechávejte samotné a po koupeli vodu vypusťte.
  • Nenechávejte nádoby s vodou, barely, kbelíky apod. tam kde je malé dítě.
  • Nepijte alkohol, když hlídáte dítě u vody, mohli byste zareagovat už pozdě.
  • Domácí bazény jsou bezpečné pouze při oplocení 120 cm vysokém s vrátky s dětskou pojistkou, nebo překryté plachtou, která se pod vahou dítěte neprohne pod hladinu vody. Lépe je však plachty nepoužívat, pokud není zaručeno, že se dítě nemůže dostat pod plachtu, což by prodloužilo dobu, po kterou ho hledáte.
  • Při pohybu na vodě použijte pro dítě vestu odpovídající velikosti a věku, nespoléhejte se na nafukovací kruhy, nebo křidélka.
  • Naučte děti jak bezpečně vstoupit do neznámé vody, nikdy neskákat, už vůbec ne po hlavě, zkusit nejprve hloubku. Neskákat tam, kde jsou jiní plavci. Většina těžkých poškození páteře a míchy u dětí, mladistvých a mladých dospělých je následek skoku do neznámé vody po hlavě. Dopředu natažené ruce neuchrání při nárazu do pevné překážky pod vodou hlavu. Poškození krčních obratlů a míchy může vést ke smrti, nebo trvalému ochrnutí.
  • Na lodičce nejen na divoké vodě, ale i na klidné řece, musí mít děti záchranné vesty a přílby. Neberte děti na vodu, pokud nejste zkušení vodáci.

A jedno důležité motto na závěr: Právě Vy jste pro dítě reálným příkladem vhodného chování!


 

Reg.č.: NF-CZ11-PDP-2-004-2014

Podpořeno grantem z Norska

Supported by grant from Norway

Soubory ke stažení