Seminář zaměřený na úrazy v jezdectví se vydařil

Předvánoční epidemie chřipky nás zaskočila. Děkujeme všem, kteří se mohli zúčastnit!

Záštitu nad seminářem převzalo MZ ČR. Tímto děkujeme za veškerou podporu a osobní účast paní Ing. Š. Tyburcové. Seminář zahajoval náměstek pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice v Motole, pan MUDr. Martin Holcát, MBA. Odbornou garanci celému projektu poskytla emeritní vedoucí představitelka CÚP paní doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., která se však bohužel ze zdravotních důvodů nemohla semináře zúčastnit. Celou akci moderovala Mgr. Pavlína Danková.  Občerstvení pro naše účastníky zajistila firma Original Communications, s.r.o., tímto patří velký dík paní Petře Motyčkové.

Na seminář bylo přihlášeno celkem 85 účastníků, ale vzhledem k probíhající epidemii chřipky se nakonec mohlo dostavit pouhých 27 účastníků. Na průběh semináře to však nemělo vliv a vše probíhalo dle předem připraveného scénáře.

PhDr. Alena Švancarová, vedoucí pracovník NKC, zahájila seminář představením Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, které se sestává ze tří samostatných pracovišť. Jedním z nich je i Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN v Motole, které bylo příjemcem dotace. Následně A. Š. shrnuje ideu a výstupy projektu. MUDr. Kateřina Fabichová, lékařka Oddělení urgentního příjmu dětí ve FN v Motole nás seznámila s úrazy v jezdectví, s kterými se běžně setkává ve své praxi.  Další příspěvek přednesla Mgr. Mariana Grimmerová z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Motol. Paní magistra nás seznámila se základy první pomoci a upozornila přítomné na mobilní aplikaci Záchranka.

Následovaly příspěvky zástupců jezdeckých škol. Paní Žaneta Pfefrová z Fjordklubu při hřebčíně Stará Paka upozornila na základní bezpečnostní pravidla, ať již ve stáji či na jízdárně. Paní Gabriela Křístková z Jezdeckého klubu NORMA, o. s. demonstrovala přítomným dostupné ochranné pomůcky a jejich využití v praxi.  Následovala diskuse, do které se připojila i paní Ing. Renata Kožíšková. Všem třem dámám dodatečně velké díky!

Úterý, 18. Prosinec 2018