Rozhovor s dětským psychiatrem MUDr. Davidem Kolouchem z Dětské psychiatrické kliniky FN Motol

Zdroj: Shutterstock

 

Dětská psychiatrie se potýká s extrémním nedostatkem lůžek, ale i nedostatečnou kapacitou ambulantní péče z důvodu malého počtu pedopsychiatrů.

 

Rozhovor

 

 

Zdroj:

1. ZAVŘEL, Marek. KONTEXT: Dětí na psychiatrii prudce přibývá a odborníků je málo, říká lékař. iDnes.cz [online]. [cit. 2022-07-26]. Dostupné z: KONTEXT: Dětí na psychiatrii prudce přibývá a odborníkhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/podcast-kontext-detska-psychiatrie-da...