Rekonstrukce prostor NKC

Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC) fungující pod záštitou Fakultní nemocnice v Motole získalo grant financovaný z Norských fondů v celkové výši 15 260 234 Kč. Grant je určen na rekonstrukci a vybavení prostor NKC a pracovišť partnerů (3. LF UK, FN Brno), tvorbu preventivních materiálů na oblast prevence úrazů a násilí a zajištění publicity a informovanosti odborníků i široké veřejnosti. Nedílnou součástí projektu je edukační činnost prostřednictvím moderních interaktivních nástrojů. V průběhu letních prázdnin roku 2015 se podařilo zrekonstruovat stávající prostory NKC, které sídlí v rámci FN v Motole v dolní části areálu v budově Q. Rekonstrukce ve výši 743 011 Kč bez DPH se týkala dvou kanceláří, přednáškové místnosti a zázemí pracoviště (WC, kuchyň, úklidová místnost). Rekonstrukce zahrnovala celkovou úpravu výše zmiňovaných prostor, včetně výměny oken, podlahových krytin, úpravu vzduchotechniky, celkovou úpravu WC. Zrekonstruované prostory byly následně vybaveny novým nábytkem. V roce 2016 bude výuková místnost, která je využívána v rámci přednáškové činnosti NKCP, ale i 2. LF UK, dovybavena IT technikou. Podařilo se nám získat akreditaci pro “Kurz prevence dětských úrazů a násilí pro pedagogy“, který bude po dokončení veškerých úprav realizován. Z přiložené fotodokumentace je patrné, že úprava prostor byla již naprosto nezbytná. Stávající prostory poskytují zaměstnancům centra kvalitní a plnohodnotné pracovní prostředí.

 

Podívat se na fotky před rekonstrukcí Podívat se na fotky po rekonstrukci

Pátek, 30. Říjen 2015