Prodloužení doby realizace projektu

Byla nám schválena žádost o podstatnou změnu projektu, ve které jsme žádali o prodloužení doby realizace projektu PDP 2 do 30.4.2017, z důvodu eliminace časového rizika a nesplnění daných aktivit projektu.

Středa, 11. Listopad 2015