Proč nehladit cizí koně?

Jak pohlazení koně zlepší výsledek výcviku | EQUICHANNEL.cz

 

 

Koňař dokáže mnohem lépe poznat momentální náladu koně, takže pravděpodobně dokáže předejít případnému útoku. Nicméně koňař nebude hladit odpočívajícího koně, aby ho nerušil! Laik bude chvílí se zdviženou rukou čekat na příhodný okamžik, kdy se rychle dotkne koňské hlavy. Bohužel, jeho neohrabané pohyby mohou koně vylekat a při jakémkoli náznaku nečekaného pohybu koně, ruka vystřelí směrem pryč. Hodně koní se lekne a cuknou hlavou nahoru. Pokud mají hlavu vystrčenou okýnkem, praští se do hlavy nebo si sedřou kůži. Jiní koně rozeznají strach či obavu a mohou štípnout či kousnout. Ostatně podívejte se na následující video.

 

Zdroj:

Dana Kusebauchová. Pravidla přežití aneb co dál? 4.7.2016. Dostupné na:  http://www.equichannel.cz/pravidla-preziti-aneb-co-predavat-dal

 

 

Přejít na video

Pátek, 22. Červen 2018