Postavme se na stranu dětí

Publikace Vás seznámí s doporučenými postupy pro zobrazení jednotlivých anatomických oblastí a s typickými radiologickými nálezy týraných dětí.

Dokument je schválený výborem Radiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a představuje jednotlivá doporučení pro využití zobrazovacích metod.

Středa, 9. Červen 2021