Pokyny pro případ nutné ochrany – mimořádná událost

Zdroj: Idnes.cz

 

I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní, doporučuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost veřejnosti pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem postupovat následujícím způsobem:

 

 • připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.),
 • domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb,
 • v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci,
 • po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu,
 • při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek,
 • po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace,
 • řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.

 

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace?

 • uhaste otevřený oheň v topidlech,
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
 • uzavřete přívod vody a plynu,
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
 • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,
 • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou,
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

 

 

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

 

 • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí.

 

 • 155 - Zdravotnická záchranná služba

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.

 

 • 158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu.

 

 • Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

 

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • co se stalo,
 • kde se to stalo (nahlásit číslo nejbližšího sloupu veřejného osvětlení)
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

 

 • Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

 

Zdroj: © Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, © Státní úřad pro jadernou bezpečnost