Otravy

21.10.2021

Co dělat při otravě dítěte/blízké osoby.

21.07.2021

V České republice patří zmije mezi kriticky ohrožené druhy, a tedy ji řadíme mezi zvláště chráněné živočichy.

02.04.2019

Efektivně uklizená a správně zlikvidována rtuť nepředstavuje riziko pro zdraví člověka.