Otravy

02.04.2019

Efektivně uklizená a správně zlikvidována rtuť nepředstavuje riziko pro zdraví člověka.