Odborná veřejnost

17.08.2022

STRENGTHENING HEALTH SYSTEMS: IMPROVING POPULATION HEALTH AND BEING PREPARED FOR THE UNEXPECTED

14.07.2022

Absolvujte kurz zdarma.

18.05.2022

Metodika a doprovodné materiály ke stažení.

17.05.2022

I letošní ročník nabídne zajímavý program.

04.05.2022

Jaké jsou novinky v oblasti specializovaných služeb pro oběti sexuálního násilí?

23.02.2022
22.02.2022
06.12.2021
21.10.2021

Globální plán je v souladu se Stockholmskou deklarací.

21.10.2021

V případě nepříznivé epidemiologické situace se konference uskuteční online.

01.09.2021

Oslavte s námi 10 let dětského urgentního příjmu.

25.07.2021

Světový den prevence utonutí se každoročně koná 25. července.

02.08.2021

Úrazy patří mezi hlavní příčiny úmrtí.

02.08.2021

V evropském regionu WHO je každoročně zabito 30 000 lidí v důsledku interpersonálního násilí.

02.08.2021

Tato publikace zkoumá pokrok, kterého země dosáhly při implementaci aktivit k dosažení cílů cíle udržitelného rozvoje (SDG) o ukončení násilí na dětech do roku 2030.

02.08.2021

V evropském regionu WHO ročně zemře 85 000 lidí na zranění v důsledku dopravních úrazů.

09.06.2021

Doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě.

Stránky