Odborná veřejnost

16.03.2021

Volající zdravotník je spojen s pracovníkem linky, nabízející psychickou podporu. K dispozici jsou na ni vyškolení pracovníci (SPIS).

11.03.2021

Cílem manuálu je vybavit praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) tak, aby mohli efektivně zasáhnout v situacích, kdy se ve své ordinaci setkávají s drogovou...

11.03.2021

Na základě řady českých, ale i zahraničních zkušeností víme, že samy oběti si přejí, aby se lékaři o problematiku násilí ve svých ordinacích zajímali...

11.03.2021

V mládí a adolescenci je fyzická aktivita nezbytná pro zdravý vývoj jedince a v pozdějších letech pro udržení zdraví a nezávislosti.

11.03.2021

Detekce násilí je zcela klíčovou součástí léčebně preventivní péče, neboť má šanci ochránit dítě před rozvojem komplexního traumatu, přenosu násilí a...

11.03.2021

Úloha praktického lékaře pro děti a dorost je v úrazové prevenci dětí a mladistvých klíčová a nezastupitelná, z tohoto důvodu byla vypracována tato metodika.

...