Odborná veřejnost

21.10.2021

Globální plán je v souladu se Stockholmskou deklarací.

21.10.2021

V případě nepříznivé epidemiologické situace se konference uskuteční online.

01.09.2021

Oslavte s námi 10 let dětského urgentního příjmu.

25.07.2021

Světový den prevence utonutí se každoročně koná 25. července.

02.08.2021

Úrazy patří mezi hlavní příčiny úmrtí.

02.08.2021

V evropském regionu WHO je každoročně zabito 30 000 lidí v důsledku interpersonálního násilí.

02.08.2021

Tato publikace zkoumá pokrok, kterého země dosáhly při implementaci aktivit k dosažení cílů cíle udržitelného rozvoje (SDG) o ukončení násilí na dětech do roku 2030.

02.08.2021

V evropském regionu WHO ročně zemře 85 000 lidí na zranění v důsledku dopravních úrazů.

09.06.2021

Doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě.

12.04.2021

Využijte našich materiálů k osvětě svých pacientů. Využijte i dalších materiálů v sekci O nás – Ke stažení.

16.03.2021

Volající zdravotník je spojen s pracovníkem linky, nabízející psychickou podporu. K dispozici jsou na ni vyškolení pracovníci (SPIS).

11.03.2021

Cílem manuálu je vybavit praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) tak, aby mohli efektivně zasáhnout v situacích, kdy se ve své ordinaci setkávají s drogovou...

11.03.2021

Na základě řady českých, ale i zahraničních zkušeností víme, že samy oběti si přejí, aby se lékaři o problematiku násilí ve svých ordinacích zajímali...

11.03.2021

V mládí a adolescenci je fyzická aktivita nezbytná pro zdravý vývoj jedince a v pozdějších letech pro udržení zdraví a nezávislosti.

11.03.2021

Detekce násilí je zcela klíčovou součástí léčebně preventivní péče, neboť má šanci ochránit dítě před rozvojem komplexního traumatu, přenosu násilí a...

11.03.2021

Úloha praktického lékaře pro děti a dorost je v úrazové prevenci dětí a mladistvých klíčová a nezastupitelná, z tohoto důvodu byla vypracována tato metodika.

...
29.02.2016

Úrazů v domácím prostředí přibývá, a proto se NKC rozhodlo připravit hru pro malé i velké na toto téma. Aplikace je ke stažení zdarma.