Nový projekt

Česko zvyšuje boj proti úrazům a násilí na dětech.
Ambiciózní plán má přinést výsledky v řádu měsíců

Fakultní nemocnice Motol, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Brno jsou hlavními nositeli projektu, který má výrazně zlepšit prevenci dětských úrazů a násilí na dětech. Program za patnáct milionů korun je financován převážně z Norských fondů.

Projekt je rozvržen na celý rok 2012 do poloviny roku 2016. Na jeho konci bude výrazně posílené Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti. Jeho cíl je jasný. Snížení počtu úrazů dětí a mladistvých, snížení násilí na dětech a naopak mnohem silnější podpora pro vytváření bezpečného prostředí pro život našich dětí.

Přejít na celou zprávu

5.5.2015