NKC v novém!

 

 

Tisková zpráva
Praha,  30. 10. 2015


NKC v novém!

 

Činnost Národního koordinačního centra prevence úrazů a násilí naplňuje potřebu systematického řešení nejzávažnějších zdravotních problémů dětského věku - úrazů  a násilí. Účinnou prevencí lze totiž většině těchto případů předcházet. Právě to je cílem NKC, které pořádá zajímavé kurzy pro širokou veřejnost, realizuje preventivní akce nebo přednášky pro školy. Zabývá se i přípravou vzdělávacích materiálů či výzkumně-vědeckými aktivitami. Díky grantu z Norských fondů v hodnotě přesahující 15 miliónů korun získalo centrum potřebné fondy nejen na další rozšíření své působnosti, ale i rekonstrukci stávajících kapacit. 

 
Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC) funguje pod záštitou Fakultní nemocnice v Motole. V roce 2015 se mu podařilo získat grant financovaný z Norských fondů v celkové výši 15 260 234 Kč. Finance jsou určeny na rekonstrukci a vybavení prostor NKC a pracovišť partnerů, jimiž jsou 3. LF UK a FN Brno. Dále budou využity na tvorbu preventivních materiálů v oblasti předcházení úrazů a násilí, zajištění publicity a informovanosti odborníků i široké veřejnosti. Nedílnou součástí projektu je edukační činnost prostřednictvím moderních interaktivních nástrojů.

„V průběhu letních prázdnin roku 2015 se podařilo zrekonstruovat stávající prostory NKC, které sídlí v rámci FN v Motole. Rekonstrukce ve výši bez mála tři čtvrtě miliónu Kč zahrnovala celkovou úpravu dvou kanceláří, přednáškové místnosti a odpovídajícího sociálního zázemí", popisuje doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., vedoucí pracovník NKC. „Zrekonstruované prostory byly následně vybaveny novým nábytkem. Uvedené změny byly vzhledem k původnímu stavu místa opravdu nezbytné. Věřím, že naši zaměstnanci plnohodnotné a kvalitní pracovní prostředí ocení", dodává.

V roce 2016 bude výuková místnost, která je využívána v rámci přednáškové činnosti NKC, ale i 2. LF UK, dovybavena IT technikou.

 


 

Reg.č.: NF-CZ11-PDP-2-004-2014

Podpořeno grantem z Norska

Supported by grant from Norway

Soubory ke stažení