Nebezpečné výroby

15.09.2022

Riziko udušení.

15.09.2022

Riziko udušení.

15.09.2022

Riziko úrazu.

09.09.2022

Riziko chemické.

09.09.2022

Riziko chemické.

24.09.2021

Chemické riziko

24.09.2021

Chemické

24.09.2021
24.09.2021

Zranění, uvíznutí

24.09.2021

Udušení

24.09.2021

Chemické

24.09.2021

Udušení

24.09.2021

Zranění, udušení, uškrcení

24.09.2021

Udušení

24.09.2021

Udušení, uškrcení

24.09.2021

Úraz elektrickým proudem, popálení

24.09.2021

Udušení

24.09.2021
24.09.2021

Popáleniny, zranění

24.09.2021

Chemické

Stránky