Návštěva norského partnera ve FN Motol

NKC přivítalo partnery z Norska.

Dne 11. 5. 2015 nás navštívili zástupci Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví". Prohlídky našeho pracoviště se zúčastnili zástupci Kanceláře Finančních mechanismů v Bruselu, Norského Institutu pro veřejné zdraví, Norského velvyslanectví v Praze, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva financí ČR.

 

Prohlídka ve FN Motol

Pondělí, 11. Květen 2015