Animované preventivní klipy můžete využít ve svých ordinacích

 

 

Pokud máte ve své čekárně interaktivní obrazovku, můžete využít naše krátké animované preventivní klipy.

Lze stáhnout i do mobilů.

 

Úraz na hřišti

V hlavní roli: Evžen (Panda červená)

Nejčastějším mechanismem úrazu je pád z vybavení hřiště na podkladový povrch, jeho podíl na úrazovosti je zhruba 70 %, u těžkých úrazů 90 %, většinou se jedná o úrazy hlavy a zlomeniny. Stále ještě řada hřišť má neadekvátní podkladový povrch, jako je asfalt, beton, udusaná hlína nebo trávník, který není schopen tlumit pád a zmírnit jeho následky. Můžete doporučit hřiště označené značkou „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“, která je udělována hřištím, sportovištím, tělocvičnám a podobným zařízením využívaných dětmi anebo mládeží. Nositel této značky deklaruje, že provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu. Vlastníkem značky je konsorcium složené ze Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS), Profesní komory SOTKVO a Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. Seznam bezpečných hřišť a více podrobností k podmínkám udělení licence na používání značky naleznete na stránkách www.overenehriste.cz.

 

Tonutí

V hlavních rolích: Evžen (Panda červená) a Emilka (Tučňák Humboldtův)

Počátky vodáctví se v ČR datují již za dob první republiky. České řeky přivítají ročně přes 700 000 vodáků! Nejčastější příčinou tonutí či úrazů spojených se vodní turistikou je podcenění stavu řeky, přecenění vlastních schopností. Požití alkoholu či jiných návykových látek a absence bezpečnostních pomůcek – např. vodáckých přileb, záchranné vesty.

 

Úraz elektrickým proudem

V hlavní roli: Rudolf (Tapír čabrakový)

Malé děti nikdy nenechávejte bez dozoru v blízkosti elektrických zásuvek! Zásuvky, které nevyužíváte, opatřete bezpečnostními záslepkami. Nenechávejte elektrospotřebiče v dosahu malých dětí. Riziko mohou představovat i dobře přístupné kabely, které jsou poškozené. Děti si s nimi mohou hrát, olizovat je, stejně jako domácí zvířata.

 

Úžeh

V hlavní roli: Viki (Hroch obojživelný)

Úžeh je následkem přímého slunečního záření na nekrytou hlavu. Pobyt na přímém slunci bez pokrývky hlavy se zejména v letních měsících nedoporučuje mezi 11.-15. hodinou, kdy je lepší vyhledat stín. Zejména malé děti by měly mát pokrývku hlavy, pravidelně doplňovat tekutiny a chránit pokožku ochrannými krémy.

 

Otravy v domácnosti

V hlavní roli: Bohunka (Hrabáč kapský)

Uchovávejte léky, čisticí prostředky, hnojiva, přípravky na zahradu i pro práci v garáži na bezpečném místě mimo dosah dětí. Bezpečným uložením jsou skříňky za použití dětských pojistek, uzamykatelné skříňky či úložné prostory ve vyšších patrech skříněk.

 

KLIPY STÁHNETE V SEKCI O NÁS - KE STAŽENÍ

 

 

Pondělí, 12. Duben 2021