Motolské dny dětské urgentní medicíny

02.05.2022

Program zahrnoval zajímavé přednášky, 3 bloky kazuistik (trauma, pediatrie, LSPP) a nechyběl ani praktický workshop.