Ministerstvo zdravotnictví připravilo informativní video na téma dětské duševní zdraví

Ministerstvo zdravotnictví k příležitosti Světového dne duševního zdraví představuje video Co skrývá úsměv, které se dotýká jednoho z nejzávažnějších aktuálních problémů – křehkosti duševního zdraví dětí a dospívajících.

 

V období dětství a dospívání se reálně začíná projevovat 70 % problémů v oblasti duševního zdraví, a pokud na tyto projevy budeme včas a efektivně reagovat, můžeme zabránit jejich hlubšímu rozvoji. Proto bychom u příležitosti Světového dne duševního zdraví rádi upozornili na potřebu být vnímavý vůči projevům v dětském chování, které dokáží upozornit na hlubší problémy nebo jejich zárodky.

Ve videu je pět krátkých příběhů dětí a dospívajících, kteří se nacházejí ve složitých situacích ovlivňujících jejich životy. Učitelé, vychovatelé a další lidé pečující o děti jsou často těmi prvními, kteří mohou rozpoznat signály, že s dětmi není něco v pořádku. Příběhy zachycují děti a mladistvé z různých prostředí a rozdílných věkových kategorií. Péče o duševní zdraví jako součást prevence je klíčová i u nejmladších dětí. 

Současně poukazujeme na konkrétní projevy problémů u dětí a dospívajících, na jejich smutek, izolaci, agresi, strach, sklíčenost, beznaděj a představujeme vhodný přístup a způsob podpory dospělého. Upozorňujeme na problematiku sebepoškozování mladistvých, poruch příjmu potravy a rizika sociální izolace i na úzkostné poruchy, které se u této věkové skupiny vyskytují nejčastěji. Pro děti a dospívající je v prvních chvílích klíčové porozumění ze strany pedagogů, citlivá reakce a nabídka pomoci.

Pokusili jsme se ztvárnit i situace, které nemůžeme změnit. Jako je ztráta blízkého člověka, neo dispozice k psychickému problému, kdy pomoc odborníků je nezbytná. Odborníci mohou pracovat s příznaky tak, aby porucha nebyla pro život omezující a aby byla zachována kvalita života dítěte nebo dospívajícího.

 

 

Co skrývá úsměv?

 

 
Zdroj
Ministerstvo zdravotnictví připravilo informativní video na téma dětské duševní zdraví. Ministerstvo zdravotnictví [online]. [cit. 2022-10-11]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-pripra...
Co skrývá úsměv. YouTube [online]. [cit. 2022-10-11]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=GgAjlhPxPHI