Mezinárodní den ztracených dětí

Zdroj: MV ČR

 

Dne 25. května si každoročně připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Cílem je upozornit veřejnost na problematiku pohřešovaných dětí a rovněž vyjádřit solidaritu rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo.

Mezinárodní den pohřešovaných dětí je také označován jako „Pomněnkový den“ si v ČR připomínáme od roku 2004. Původ tohoto dne sahá až do roku 1983, kdy tehdejší americký prezident Ronald Reagan vyhlásil 25. květen Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí v souvislosti se ztracením 6letého Etana Patze, který se právě tento den ztratil při cestě do školy. Jeho rodiče spustili rozsáhlou pátrací akci, Etanova fotografie byla dokonce i na krabicích od mléka, ale policii se ho nikdy nepodařilo nalézt.

Pomněnkový den má nám všem připomenout, jak je důležité učit děti základním pravidlům kontaktu s cizí osobou - "S nikým cizím se na ulici nebav! “, Od nikoho cizího si nic neber! “, Za světla ať jsi doma!“, apod. V současné době je nezbytné upozorňovat na nástrahy virtuálního světa, zejména sociálních sítí.

Dítěti je potřeba nastavit určité hranice, ale zároveň mu dát pocit jistoty a bezpečí, aby vědělo, že se může na své rodiče se vším obrátit. Některé děti totiž utíkají ze svých domovů ze strachu z rodičů, z toho, že je zklamali a že nedokážou jejich situaci pochopit.

 

Jak předejít situaci, kdy se dítě ztratí či se stane obětí trestného činu?

 • Komunikujte se svým dítětem, zajímejte se o jeho starosti, věnujte pozornost změnám jeho chování
 • Mějte vždy přehled o tom, kde a s kým se vaše dítě nachází, jaké jsou jeho denní aktivity
 • V závislosti na věku a dítěti vysvětlete, jaká nebezpečí ho mohou potkat a jak jim může čelit, na koho se může obrátit s žádostí o pomoc
 • Naučte dítě znát základní linky tísňového volání (112, 158, 155, 150, 156)
 • Učte děti, aby věřili svým vlastním pocitům, ujistěte je, že mají právo říct kdykoliv „NE“, jestliže cítí, že není něco v pořádku
 •  Vždy velmi dobře zvažte, komu své dítě svěřujete a tyto osoby si náležitě prověřte (např. chůva)
 • Pro případ zmizení dítěte mějte k dispozici (nejlépe vždy při sobě) aktuální fotografii vašeho dítěte

 

Dojde-li ke zmizení vašeho dítěte...

 • Kontaktujte policii na kterékoliv policejní služebně nebo na lince tísňového volání 158 IHNED, jakmile zjistíte, že se dítě ztratilo
 • V závislosti na věku dítěte prohledejte všechna místa, kde by mohlo usnout, uvědomte si, kdy a kde jste jej viděli naposledy (i malé dítě je schopno ujít několik kilometrů)
 • Poskytněte policii detailní popis vašeho dítěte včetně oblečení a zvláštních znamení (jizvy, tetování, mateřská znaménka), předejte policii aktuální fotografii vašeho dítěte v odpovídající kvalitě, informace o jeho zdravotním stavu a užívaných lécích
 • Informujte policii o okolnostech zmizení dítěte, kdy, kde a s kým jste jej naposledy viděli
 • Policii uveďte jen pravdivé a nezkreslené informace, i sebemenší detail může být významný pro pátrání včetně změn v chování dítěte před jeho zmizením
 • Zamezte přístupu sousedů, známých a dalších osob mimo rodinu do domu nebo bytu, odkud se dítě ztratilo do doby, než policie provede šetření na těchto místech
 • Buďte neustále na příjmu, aby vás policie mohla bez problémů kontaktovat
 • Pohřešování dítěte představuje pro každou rodinu velké psychické trauma, máte možnost využít služeb policejního psychologa nebo můžete využít neziskové organizace pomáhající lidem v obtížných životních situacích či linky důvěry

 

Aplikace ECHO

Aplikace vznikla v úzké spolupráci s Policií ČR – je přímo napojena na policejní databázi pohřešovaných dětí v ohrožení. V okamžiku, kdy Policie vloží do databáze nový případ, obdrží všichni uživatelé notifikaci. První hodiny od zmizení jsou totiž zásadní a s každou další minutou šance na nalezení dítěte výrazně klesá. V aplikaci ECHO jsou k dispozici vždy aktuální informace. Uživatelé mohou jedním stisknutím zavolat Policii ČR a předat relevantní informace. O tom, které pohřešované děti se objeví v aplikaci ECHO, rozhoduje výhradně Policie ČR. Aplikace má za cíl pomoci v těchto nejzávažnějších případech, kterých bývá cca 20 ročně.

 

Zapojte se také. Stáhněte si i Vy aplikaci ECHO a dívejte se kolem sebe

 

Jak probíhá pátrání po pohřešovaných osobách?

Postup při pohřešování konkrétní osoby je vždy individuální, dle skutečnosti, zda je dotyčný skutečně v ohrožení života nebo zdraví. K důležitým informacím o pohřešované osobě patří – zda se s něčím léčí, zda vykazuje sebevražedné sklony apod. Na základě vyhodnocení získaných informací policisté po osobě vyhlásí pátrání a dle dané situace se může uskutečnit pátrací akce. Vyhlášení pátrací akce na záchranu osob probíhá v rámci operativně pátracích činností, na které vlastní pátrací akce navazuje. Policisté prověřují místa, kde by se mohl dotyčný pohybovat, kontaktují osoby, ke kterým by mohl mít pohřešovaný vztah. Dle povahy mohou být do pátrací akce zapojeni např. policisté z oddělení služební kynologie se speciálně vycvičenými psy, letecká služba PČR – vrtulník nebo také policejní drony sloužící především k zásahům, kde hrozí nebezpečí z prodlení či v místech jinak těžko přístupných. Při pohřešování osoby v blízkosti vodních nádrží budou do pátrací akce zařazeni také policisté z poříčního oddělení. Policie při pátracích akcích spolupracuje s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, médii a občany.

Při pátrání po dětech významným způsobem pomáhá „národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“, který v České republice funguje od roku 2010). Díky tomuto mechanismu, který se též nazývá „dítě v ohrožení“, mohou okamžitě vyhlásit pátrání prostřednictvím médií. Do systému se zařazují děti, které se s ohledem na svůj věk mohly stát obětí dopravní nehody, trestného činu, případně děti se zdravotními komplikacemi, které nemají přístup k životně důležitým lékům.

 

Jaký je rozdíl mezi pohřešovanou a hledanou osobou?

 • Dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky se pohřešovanou osobou rozumí: fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání.“
 • Dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky se hledanou osobou rozumí: fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno pátrání.“
 • Pokud potkáte pohřešovanou nebo hledanou osobu neprodleně tuto skutečnost oznamte na linku tísňového volání 158 Policie České republiky.

 

 

Zdroje:

About Missing Children's Day. The Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act [online]. [cit. 2022-05-25]. Dostupné z: https://ojjdp.ojp.gov/nmcd/about-missing-childrens-day#about-missing-chi...

Zapojte se do policejního pátrání a pomozte najít pohřešované děti. ECHO [online]. [cit. 2022-05-25]. Dostupné z: https://www.aplikaceecho.cz/

International Missing Children’s Day 2022. Awareness Days 2022 [online]. [cit. 2022-05-25]. Dostupné z: https://www.awarenessdays.com/

Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2022-05-25]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/mezinarodni-den-pohresovanych-deti.aspx

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Policie ČR [online]. [cit. 2022-05-25]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-praha-venkov-vychod-zpravodaj...

Pro rodiče Jak předejít situaci, že se dítě ztratí či se stane obětí trestného činu? Pomozte mě najít včas [online]. [cit. 2022-05-25]. Dostupné z: https://pomoztemenajitvcas.webnode.cz/pro-rodice/