Mezinárodní den sester

 

Mezinárodní den sester se každoročně slaví 12. května. Tímto dnem si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky šlechtického původu, která je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné (zdravotní) sestry a moderního ošetřovatelství. Florence Nightingalová se narodila 12. května 1820 v Itálii ve Florencii, a proto dostala jméno Florence.

 

Florenc se doma nesetkala s velkým pochopením ani oporou, jelikož v té době mělo postavení zdravotní sestry velice špatnou pověst. Navíc v 19. století ženy z lepších domácností většinou nepracovaly. Její zájem o nemocnice a práci zdravotní sestry se začal rozvíjet, když navštěvovala nemocné v jejich domovech v okolí Dörfern. Své zkušenosti potom získala hlavně v Londýnské a Edinburské nemocnici. Zdravotní sestrou se rozhodla stát v roce 1845. Problémem doby nebylo jenom prostředí, ve kterém se nemocní nacházeli, ale také nedostatečná vzdělanost sester. V nemocnicích se nedodržovaly základy hygieny, chyběla organizace práce a lidský přístup k nemocnému.

 

Při této příležitosti se Nadace Charty 77 rozhodla udělit cenu Františka Kriegla pro roky 2020 a 2021 všem zdravotním sestrám. Cena je finančně podporovaná Nadací Charty 77, její součástí je   mramorová nadační kostka, dílo designéra Petra Tučného a diplom. Cenu symbolicky převezme prezidentka České asociace sester.

 

MUDr. František Kriegel byl jedním z nejvýznamnějších politiků pražského jara 1968 a jediným z československých politiků, kdo po odvlečení do Moskvy odmítl v Kremlu podepsat moskevský diktát. Cena nesoucí jeho jméno je udělována od roku 1987 za občanskou statečnost projevenou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika. Oceňováni jsou jedinci, kteří riskují vlastní postavení, kariéru a často i život, aby prosadili názory a cíle, jež odpovídají humanistickým ideálům, demokracii a lidským právům a jež oni považují za správné.

 

Nadace připomněla, že největší zdravotní kalamitě nejnovějších dějin čelí i lékaři, záchranáři, sociální pracovníci, zaměstnanci nemocnic, dobrovolníci a vědci pracující na nových vakcínách a léčivech. "Na sestřičkách však leží největší tíha té nejobyčejnější drobné práce, potkávání se s těžkými lidskými osudy, nenápadné pomoci, povzbuzení, pohlazení, útěchy. (...) Bez jejich skromného hrdinství by byl náš boj proti pandemii mnohem těžší i delší, a proto si zaslouží naši úctu i dík," uvedla nadace. Na sestřičkách však leží největší tíha té nejobyčejnější drobné práce, potkávání se s těžkými lidskými osudy, nenápadné pomoci, povzbuzení, pohlazení, útěchy. Svou službu vykonávají neokázale, laskavě a bez ohledu na to, že samy se během pandemie mohly stát obětí Covidu-19 stejně jako ti, o které pečují, že mnohokrát zůstávají u lůžek pacientů na úkor času, který ukrádají svým vlastním rodinám. Bez jejich skromného hrdinství by byl náš boj proti pandemii mnohem těžší i delší, a proto si zaslouží naši úctu i dík.

 

Laureáti uplynulých let

 

ROK

LAUREÁT

OCENĚNÝ POČIN

 

2020,2021

Zdravotní sestry

Za odvážnou a obětavou pomoc při zvládání pandemii Covidu-19.

2019

Karel Karika a David Tišer

Za boj za práva lidí, které společnost odsouvá na svůj okraj, za práva Romů, za práva bezdomovců a sociálně vyloučených.

2018

Ilja Hradecký

Za vytrvalou a občansky statečnou pomoc lidem v nouzi.

2017

Radek Banga

Za vyjádření odvážného občanského postoje, když při vyhlašování Cen Zlatý slavík za rok 2016 protestoval proti ocenění skupiny Ortel, jejíž texty i projev využívají nepřijatelnou rasistickou a xenofobní rétoriku.

2016

Autonomní sociální centrum Klinika

Za odvahu dokazovat v dnešní době, že pomoc bližnímu je správnou cestou pro každého, kdo chce zůstat skutečným člověkem.

2015

Činoherák Ústí

Za neústupnost primitivnímu nátlaku, demagogii a likvidačním mocenským manýrům ze strany vedení města Ústí nad Labem.

2014

Božena Fuková

 

Miloslava Pošvářová

Za principiální postoj, který zaujala v říjnu 1968 a neopustila ho ani pod nátlakem osobního ohrožení

Za nekompromisní kritiku toho, jakým způsobem se v Česku staví dálnice.

2013

Matěj Hollan

Za nový typ občanského aktivismu, za boj proti nelegálnímu hazardu a korupci, za prosazování svobody informací.

2012

Vladimíra Dvořáková

Za příkladnou občanskou statečnost v boji za nezávislé vysoké školství.

2011

Libor Michálek

Za statečný, systematický a nekompromisní boj proti korupci ve státní správě.

2010

Alena Dernerová

Za vystoupení proti tunelování veřejných zakázek při nákupu předražených zdravotnických přístrojů a uzavírání nevýhodných smluv v nemocnicích Ústeckého kraje.

2009

Jakub Štěrbík a Stanislav Vodička

Za vystoupení proti projevům neonacismu skinheadů.

2008

Jiří Voráč

Za osamocený zápas v Radě České televize, kdy se jako zástupce veřejnosti v posledních letech postavil několikrát otevřeně opakovaným skandálním praktikám Rady a vedení ČT.

2007

Ondřej Cakl

Za ojedinělou a statečnou činnost při monitorování neonacistického hnutí. Udělením ceny Ondřeji Caklovi porota ocenila nejen jeho, ale také neméně odvážnou a potřebou práci všech dalších účastníků projektu Monitoringu.

2006

Yekta Uzunoglu

Za dlouholetý a neohrožený boj za lidská práva a lidskou důstojnost za komunistického režimu tak i po listopadu 1989, kdy byl v roce 1994 zatčen a celých 31 měsíců vězněn a již skoro 12 let se na české polistopadové justici domáhá spravedlivého procesu a očištění svého jména.

2005

Maria Machnig, roz. Halke

Ocenění československých občanů německé národnosti, kteří v letech 1938-45 odmítli nacistickou ideologii a za cenu velkých osobních obětí zůstali věrni československé státnosti a jejím demokratickým tradicím.

2004

Petra Procházková

Zejména jako ocenění její práce nezávislé humanitární a sociální pracovnice v Grozném a za založení sdružení Berkat, zaměřeného na pomoc a podporu lidí z oblastí zničených válkou.

2003

František Lizna a Tomáš Vlasák

Oba již delší dobu působí jako vězeňští kaplani a v této činnosti se neomezují jen na své pastorační poslání, ale poskytují všestrannou pomoc všem, kteří ji potřebují.

2002

Miroslav Opatřil

Zakladatel a vedoucí Sdružení pěstounských rodin v České republice.

2001

Stanislav Milota a Miloš Rejchrt

Oba nezávisle na sobě rezignovali na svá členství v Radě České televize (M. Rejchrt) a v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (S. Milota), kam je zvolila Poslanecká sněmovna Parlamentu.

2000

Jakub Polák

Jako ocenění trvalého a statečného boje s předsudky a s netečností policie i justice v případech nejotřesnějších rasově motivovaných vražd v České republice.

1999

Václav Trojan

Za dlouholetou, nezištnou a obětavou činnost při obhajobě občanských práv

1998

Kumar Vishwanathan

Za osobní nasazení ve snaze přispět k vzájemnému sbližování a soužití s romskými spoluobčany

1997

František Stíbal

Starosta města Kašperské Hory, za důslednou ochranu před devastací, kterou by Šumavě způsobila těžba zlata

1995-1996

Vlado Čech

In memoriam, za významný podíl na česko-slovenském porozumění

Karel Kryl

In memoriam, za celoživotní dílo

Josef Vavroušek

In memoriam, za tvůrčí práci pro trvale udržitelný život

1994

Milena Hübschmannová

Za dlouholetou službu romské kultuře a vzájemnému porozumění mezi Romy a ostatní populací

1993

Igor Blaževič a Jaroslav Štětina

Za organizování humanitární pomoci Bosně a publicistiku z krizových oblastí

1992

Petr Pithart

Za ojedinělé vystoupení proti konkrétnímu případu politické korupce

1991

Peter Mariánek

Za iniciativu hnutí Human ve Slovenské republice

1990

Miroslav Jasinski

Za překlady české nezávislé literatury a seminář o střední Evropě, uspořádaný v listopadu 1989 ve Vratislavi

Jan Ruml

Za vydávání předlistopadových Lidových novin

1989

Jan Dus a Josef Zvěřina

Za působení v nezávislých náboženských iniciativách

1988

Jaroslav Šabata

Za soustavnou práci v disentu a za iniciování Pražské výzvy mezinárodnímu mírovému hnutí

1987

Vladimír Kadlec

Za samizdatovou ekonomickou revui, kterou vydával od roku 1977

 

 

Zdroje:

Mezinárodní den sester. Česká asociace sester [online]. [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://www.cnna.cz/o-spolecnosti/mezinarodni-den-sester

Cena Františka Kriegla. Konto Bariéry [online]. [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://www.kontobariery.cz/Nadace-Charty-77/Ceny/Cena-Frantiska-Kriegla

Zdroj foto: Krieglovu cenu za občanskou statečnost dostanou zdravotní sestry. Zdravotnický deník [online]. [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/04/krieglovu-cenu-za-obcanskou-sta...