Lyžařské desatero

 

 

Tisková zpráva
Praha, 6. 1. 2016


TZ vznikla v rámci projektu „Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti


Lyžařské desatero

 

Lyžování patří k oblíbeným sportovním aktivitám, avšak vzhledem k závažnosti a spektru potenciálních úrazů ho lze označit za rizikový sport. Často dochází k poranění hlavy a páteře. Příčinou bývá srážka s jiným lyžařem nebo pád na relativně stacionární povrch. Úrazy mozku dělíme na primární a sekundární. Primární poranění vzniká v okamžiku úrazu (otřes mozku, přechodná porucha mozkových funkcí, avšak v případě provedení CT mozku bez patologického nálezu, dále pohmoždění mozku, krvácení do mozku končící až otokem mozku a jeho smrtí. Poranění páteře se dělí dle úseku páteře – tzn. krční, hrudní či bederní (bývá u lyžování nejčastější) a dále podle toho, zda došlo k poranění nervových struktur. V konečném stadiu může dojít až ke kompletnímu ochrnutí. Jako u každého sportu je potřeba i v případě zimních sportů používat ochranné pomůcky a dodržovat základní bezpečnostní pravidla pohybu na svahu. Jak ukazuje následující tabulka, úrazy způsobené při lyžování či snowboardingu jsou nejčastější příčinou zásahu Horské služby. Tabulka zobrazuje období 1. 11. 2011 – 31. 10. 2012. 

V zájmu zachování bezpečnosti je dobré dodržovat několik základních pravidel lyžařského provozu koncipovaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). 

 

 1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
 2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.  
 3. VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.
 4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
 5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení. 
 6. ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
 7. STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky. 
 8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci. 
 9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
 10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

 

K dalším pravidlům slušného lyžaře patří: 
 • Zkontrolovat stav svého lyžařského vybavení, tzn. odborně seřídit vázání, nabrousit hrany lyží, vyspravit drobné nerovnosti na skluznici, dříve než se vydám do hor. 
 • Nepřeceňovat své lyžařské schopnosti. 
 • Vyhýbat se alkoholu.
 • Stane-li se lyžař svědkem nehody, má povinnost označit místo nad zraněným lyžařem zkříženými lyžemi zapíchnutými do sněhu. V rámci svých schopností má povinnost poskytnout první pomoc, zavolat záchranáře a počkat na příjezd profesionálů.
 • Jezdit pouze po vyznačených trasách. 
 • Svou jízdou neohrožovat sebe ani své okolí - přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem. 

 

Reg.č.: NF-CZ11-PDP-2-004-2014

Podpořeno grantem z Norska

Celková výše dotace 12 208 187 Kč

Soubory ke stažení