Linka seniorů ELPIDA

Linka seniorů Tel. 800 200 007

Denně od 8:00 do 20:00 hodin

 

Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi.

 

Případně můžete napsat na adresu linkasenioru@elpida.cz

(Odpovídají do tří dnů)

 

Nejčastější témata hovorů

 • Samota, životní ztráty
 • Hledání cest k překonávání překážek
 • Omezená pohyblivost či soběstačnost
 • Vážná nemoc
 • Ztráta zaměstnání, finanční tíseň
 • Péče o seniora v rodině, demence
 • Domácí násilí, šikana, přehlížení
 • Sociálně-právní aspekty stárnutí

 

Komu se dovoláte?

 • Všichni pracovníci mají vzdělání v telefonické krizové intervenci, neustále se vzdělávají v oblasti seniorské problematiky a zvládání krize.
 • Mimo to má většina pracovníků vysokoškolské vzdělání v oblasti sociálně-právní, psychologie a psychoterapie.

 

Co můžete očekávat?

 • Vlídné přijetí, respektující přístup
 • Prostor mluvit o všem, o čem potřebujete
 • Odborné vedení, podporu a pomoc v hledání řešení

 

Poslání služby

Linka seniorů nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce.

 

Garance kvality

Linka seniorů byla jednou z prvních linek důvěry v Čechách, která získala v roce 2005 akreditaci od České asociace pracovníků linek důvěry.

Od roku 2007 je linka řádně registrována MPSV jako služba Telefonické krizové pomoci.

 

Zdroj: © Elpida

 

 

 

Úterý, 1. Březen 2022