Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Dostupnost této linky je nepřetržitá, tedy v režimu 0-24 hodin.

Linku kolegiální podpory mohou kontaktovat pracovníci ve zdravotnictví, na něž doléhá aktuální krizová situace. Jde přitom nejen o ty, kteří jsou zapojeni do přímé péče o pacienty, ale také o vedoucí pracovníky, operátorky tísňových linek, či farmaceuty. Na ty všechna doléhá v těchto dnech nejen vysoká profesní zátěž – mohou být konfrontováni s duševně nadlimitními událostmi při samotném výkonu své práce, jako je ošetřování pacientů s infekcí, a tedy zvýšené riziko vlastní nákazy, velké množství nemocných, práce přesčas, nedostatek pracovních pomůcek, nutnost rychlé akceptace změn v pracovním režimu, vlastní karanténa, vysoká míra odpovědnosti a mnoho dalších. Stejně jako ostatní lidé, mohou mít i tito kolegové obavy o zdraví svých blízkých, vnímat frustraci z nemožnosti postarat se o potřeby vlastních partnerů, dětí, či rodičů.

Účelem linky kolegiální (peer) podpory je poskytnout pracovníkům ve zdravotnictví bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, základní doporučení, pokud jde o zvládnutí jejich stresového zatížení, obav, frustrace, emocí, naplnění základních potřeb.

Velká výhoda telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy je takový pracovník právě na svém pracovišti, a má jen krátký časový prostor s někým v klidu hovořit. Rovněž v době karantény je telefonní podpora možná bez omezení a rizika přenosu infekce.

Linka je anonymní a hovory samozřejmě nejsou monitorovány.

 

 

Zdroj:

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví. Sytém psychosociální intervenční služby [online]. [cit. 2021-03-16]. Dostupné z: http://www.spis.cloud/

 

Úterý, 16. Březen 2021