Klokánkování a šátkování dětí z pohledu pediatra

V poslední době se nejen u nás rozšiřuje nošení malých dětí v šátku nebo v závěsu na těle dospělých. Touto problematikou se zabývá řada vědních oborů, jako např. etologie (zkoumá chování péče savců o mláďata), psychologie (řeší otázku vrozené potřeby kontaktu dítěte a rodiče), antropologie, archeologie či pediatrie.

 

KLOKÁNKOVÁNÍ – Kangaroo Mother (KMC)

Jedná se o standardizovanou metodu, která byla uvedena v praxi v 80. letech 20. století v kolumbijské Bogotě z důvodu nízké dostupnosti inkubátorů a následně v zemích s nedostatkem moderní zdravotnické techniky pro předčasně narozené děti. Metoda je založena na principu položení svlečeného novorozence na holou hruď matky (otce) a jejich společného zakrytí, kdy dochází k přímému kontaktu kůže dítěte a rodiče (skin to skin).

 

ŠÁTKOVÁNÍ – baby sling, babywearing

Americká psycholožka Jean Liedloff využila své zkušenosti z opakovaných pobytů mezi amazonskými kmeny a představila nový přístup k výchově kojenců a malých dětí, který se v 90. letech 20 století začal šířit do západní Evropy. Šátkování se opírá o tvrzení, že posiluje těsný vztah rodiče a dítěte a eliminuje negativní dopady spojené s porodem, jako např. odloučení – po narození se dítě permanentně nedotýká matky a vnímá to jako odloučení, přichází o bezprostřední blízkost a pocit jistoty.

 

JAK NA TUTO OBLAST NAHLÍŽÍ ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST

 

pozitiva negativa
Těsný kontakt dítěte s matkou nebo otcem a navázání těsnější psychické vazby Předčasná vertikalizace – obavy z možné deformity páteře či nevyváženého vývoje svalového napětí
Snadný přístup k prsu a sání – lepší hmotnostní přírůstek (pozor na zvýšenou kazivost chrupu u dětí, které „neustále“ cumlají bradavku)

Pozice s těsnou addukcí kyčlí (přinožení) – riziko tendence k možnosti luxace (vykloubení) kyčlí. Dítě by v šátku mělo mít pokrčeno nohy, aby úhel mezi stehenní kostí a trupem byl nejméně 90 %, lépe ještě více. Abdukce v kyčlích by měla být taková, aby úhel mezi stehenními kostmi byl skoro 90 stupňů.

Zvýšená sekrece oxytocinu matky při častém dráždění prsu jako prevence laktační psychózy a poporodní deprese matky Rizika časných úrazů – pád rodiče s dítětem v šátku, náraz o nábytek, větší akční dosah dítěte (kamna, horká voda, výše položené předměty apod.)
Nošené děti jsou od narození klidnější, méně pláčou – dochází k bezprostřednímu naplnění jejich potřeb (teplo, kontakt, výživa, péče a pozornost matky nebo otce) Riziko asfyxie (zadušení dítěte) v nevhodném závěsu – předklon hlavičky, ucpání úst a nosu tělem matky nebo látkou závěsu

 

JAK PŘEDCHÁZET MOŽNÝM NEPŘÍZNIVÝM DOPADŮM ŠÁTKOVÁNÍ

 • Vertikální poloha až v půl roce věku – do té doby poloha šikmá
 • Vertikální závěs se širokou oporou hýždí a stehen
 • „Žabí“ poloha s abdukcí kyčlí (roznožení – poloha mezi prsy, na boku matky)
 • Střídání strany, na které je dítě nošeno
 • Dostatečný prostor, kde se rodič s dítětem v závěsu pohybuje
 • Pevná fixace dítěte v šátku, závěsu či sedačce (správná technika používání)
 • Typ závěsu, velikost a poloha dítěte musí umožnit dostatek prostoru k dýchání a volný přístup k dýchacím cestám (certifikované pomůcky)
 • „Přiměřená“ doba nošení dětí v řádu „několika hodin denně“, určitě nelze doporučit nošení dítěte v šátku celý den! Nošení dětí v šátku či závěsu tedy nemůže nahrazovat spontánní pohybovou aktivitu dítěte. Dítě reagující na okolí při smyslovém vjemu (především zrakovém) situaci prožívá a na tomto základě dosahuje svých potřeb především pohybovou aktivitou odpovídající vývojovému stupni dítěte. Funkce svalů má také vliv na normální vývoj páteře, hrudníku, kyčelních kloubů. Tato aktivita by byla při příliš dlouhém „klokánkování“ významně omezena.
 • Při nákupu pomůcek pro nošení preferovat specializované prodejny, kde je také poskytováno odborné poradenství

 

 

TECHNIKY UVAZOVÁNÍ

Úvazy mohou být horizontální nebo vertikální. Převažujícím trendem dnešní doby je nošení dětí od narození ve vertikální poloze při současném zohlednění požadavku na bezpečí a pohodlí, stejně jako požadavek na zdravý vývoj dítěte (poloha nožiček, opora páteře a hlavičky).

 

1. Kolébka jednoduchá podélná (Obr. 1)

Kolébka je úvaz vhodný od narození po dobu několika prvních týdnů.

Výhody: Poloha dítěte umožňuje snadné nakojení, je vhodná i pro spánek miminka, pomáhá při problémech s nadýmáním. Jednoduchý rychlý úvaz, drží pouze jeden pruh látky, což úvaz předurčuje pro použití v horkých dnech.

Nevýhody: Jednostranné zatížení páteře nosiče, nevhodný úvaz pro děti, které mají problémy s kyčlemi.

 

Obrázek 1:       Kolébka jednoduchá podélná

 

Zdroj: Ryba, Adamová, Janda

 

 

2. Kříž s vnější kapsou (Obr. 2)

Kříž s vnější kapsou je úvazem vhodným od narození. V prvních 4 týdnech se doporučuje vkládat miminko do tohoto úvazu jako do kolébky (viz Bod 3). Od 4. týdne lze tento úvaz využívat v plné míře, je však nutné dbát na dobré dotažení šátku a u malých miminek na fixaci hlavičky pruhem látky.

Poslední tři obrázky:

 1. U kojence přetáhneme pruh látky až přes temeno hlavy
 2. U dětí dobře držící hlavičku stačí horní kapsu přetáhnout jen přes záda, ale ručky nechat uvnitř
 3. Větší děti mohou mít ruce venku (pozor na větší dosah dítěte – horká kamna atd.)

Výhody: Vertikální poloha pomáhá miminkům, která špatně odříhávají. Úvaz je vhodný i pro těžší děti, díky dobrému rozložení váhy na obě ramena lze dítě vkládat a vyndávat bez nutnosti rozvazování šátku.

Nevýhody: Nutnost jistého cviku v dotahování šátku.

 

Obrázek 2:             Kříž s vnější kapsou

Zdroj: Ryba, Adamová, Janda

 

3. Kolébka v kříži s kapsou (Obr. 3)

Úvaz je vhodný od narození. Je vhodné střídat pravou a levou stranu z důvodu jednostranného zatížení páteře nosiče i dítěte.

Úvaz se váže stejným způsobem jako kříž s vnější kapsou. Rozdílné je však vložení miminka a jeho poloha v šátku. Miminko vložíme do pruhu látky, který je blíže k tělu, přetáhneme pruhem vzdálenějším a zajistíme vrchní kapsou.

Poslední obrázek ukazuje polohu dítěte v šátku. Hlavička spočívá nad úrovní prsou, tělíčko je bokem k nosiči a kolínka jsou pokrčená.

Výhody: Vhodné pro děti s nadýmáním, snadný přístup k prsu a sání, u větších dětí dobrý rozhled.

Nevýhody: Jednostranné zatížení nosiče, úvaz se nedoporučuje pro děti, které mají potíže s kyčlemi.

 

Obrázek 3:       Kolébka v kříži s kapsou

Zdroj: Ryba, Adamová, Janda

 

4. Kolébka přes obě ramena (Obr. 4)

Úvaz je vhodný od narození po dobu několika týdnů.

Výhody: U této kolébky je váha rozložena na obě ramena.  Úvaz je vhodný pro spánek dítěte, případně kojení.

Nevýhody: Nevhodné pro kojence, kteří mají problémy s kyčlemi.

 

Obrázek 4:       Kolébka přes obě ramena

Zdroj: Ryba, Adamová, Janda

 

5. Jednoduchý kříž (Obr. 5)

Úvaz je vhodný pro děti cca od 3 měsíců. Při manipulaci s dítětem není potřeba šátek rozvazovat. Dítě může být střídavě v šátku, postýlce či kočárku. Dítě drží jen dva pruhy látky, preferujeme v teplých dnech.

Výhody: Snadná manipulace s dítětem, uzel je na boku – netlačí na zádech. Úvaz se hodí do teplejších dnů.

Nevýhody: Menší opora hlavičky a zad dítěte ve srovnání s jinými úvazy.

 

Obrázek 5:       Jednoduchý kříž

 

Zdroj: Ryba, Adamová, Janda

 

6. Buddha v kříži (Obr. 6)

Kontroverzní úvaz je vhodný pro děti cca od 3 měsíců, zvláště pak děti vyžadující dokonalý rozhled a mnoho vjemů.

Úvaz je vhodné používat pouze v době bdělosti dítěte pro krátké, příležitostné nošení.

Výhody: Dokonalý rozhled dítěte, dobrá volba pro klidové aktivity bez pohybu nosiče. Cestování vlakem, přednáška, aj.

Nevýhody: Pro citlivým dětem přináší mnoho přímých vjemů, způsobuje horší oční kontakt s nosičem a větší zátěž na páteř nosiče

 

Obrázek 6:       Buddha v kříži

 

Zdroj: Ryba, Adamová, Janda

 

7. Koník (Obr. 7)

Úvaz vhodný od 6 měsíců.

Výhody: Dětmi oblíbený úvaz, který nabízí výborný rozhled, dobrý oční kontakt s nosičem. Zároveň se jedná o rychlý, snadný úvaz podporující správnou pozici kyčelního kloubu vůči kyčelní jamce. Úvaz je značně variabilní: dítě může být na boku či posunuté na zádech nebo břiše bez nutnosti vydání z šátku.

Nevýhody: Jednostranné zatížení nosiče – nutné střídání stran. Dítě má větší akční dosah dítěte (pozor na horká kamna, vařící vodu ap.).

 

Obrázek 7:       Koník

Zdroj: Ryba, Adamová, Janda

 

8. Kříž s kapsou na zádech (Obr. 8)

Úvaz je vhodný pro děti od 6 měsíců.

Výhody: Dobré rozložení na obě ramena nosiče, pohodlné i na delší nošení těžších dětí. Dítě jistí tři pruhy látky, jedná se o tedy o bezpečný a komfortní úvaz. 

Nevýhody: Dítě je vázáno níže a nevidí přes ramena nosiče. Nosič nevidí na dítě a rukou nedosáhne na jeho hlavu. Jedná se o náročnější úvaz vyžadující dvě osoby. První obrázek ukazuje uvázání menšího dítěte, kterému necháváme ručičky uvnitř. Druhý obrázek ukazuje uvázání dítěte většího – ruce venku.

 

Obrázek 8:       Kříž s kapsou na zádech