Kdy se obrátit na Toxikologické informační středisko (TIS)

Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace poskytuje zdravotníkům, laikům, veterinářům, chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky.

 

     +420 224 919 293  nebo +420 224 915 402

 

Na co se mě budou ptát?

  • Kdo je postižený – dítě, dospělý, věk, váha, identifikační údaje pacienta (jméno, rodné číslo, pojišťovna)
  • Kdo volá
  • Kdy k nehodě došlo
  • Čím se dotyčný poškodil (např. léky, komerční přípravky, chemikálie, rostliny, houby atd.)
  • V jakém je postižený stavu – popsat, jaké jsou potíže, jaká opatření první pomoci zatím byla provedena.

 

Co se dozvím?

  • Jsem laik: dostanu informace o první pomoci a následném postupu
  • Jsem lékař: dostanu informaci o povaze působící látky, toxicitě, prognóze a optimálním léčebném postupu

Volající dostane informace o možném nebezpečí, které dávka pro postiženou osobu znamená, jaké zákroky je potřeba v rámci první pomoci provést, čeho se naopak zachránce nesmí dopustit, jaké jsou komplikace, které pacientovi hrozí.

Situaci zhodnotí pracovník TIS a doporučí volajícímu, co je třeba pro postiženého nadále zajistit (převoz do nemocnice, návštěvu odborného lékaře, přivolání posádky RZP, antidotum, apod.)

 

!!!

Všechny domácnosti by měly být vybaveny alespoň jedním balením aktivního (rostlinného) uhlí (např. přípravky Carbosorb nebo Carbotox). V řadě případů podání několika tablet aktivního uhlí laikem zamezí rozvoji příznaků otravy, nebo alespoň průběh otravy zmírní.

 

 

    

Zdroj: Lékárna.cz

 

 

Zdroj

RAKOVCOVÁ, Hana. Kdy mohu potřebovat Toxikologické informační středisko? [online]. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://www.tis-cz.cz/images/stories/PDFs/akutni_otravy_deti100114.pdf

Soubory ke stažení

Čtvrtek, 21. Říjen 2021