Úrazy dětí v jezdectví 2017

Řada jezdeckých škol provozuje svoji činnost na základě živnostenského oprávnění, a proto Česká jezdecká federace, o.s. přistoupila na základě rozhodnutí VV dne 7. 5. 2008 k provedení pasportizace těchto zařízení. Výsledkem je oficiální seznam jezdeckých škol ČJF, o.s., do kterého jsou zařazeny školy, které splňují minimální stanovená kritéria. Díky tomuto seznamu dostane potenciální zájemce o tento sport první návod, kde hledat kvalitní zázemí pro tento sport.

Zdroj:

Přilba patří mezi základní vybavení jezdce. Jejím hlavním úkolem je ochrana hlavy při pádu z koně. Přilby jsou v Evropě vyráběny podle bezpečnostní normy CE VG 01.040 2014-12 a jsou povinné pro všechny jezdce. Při výběru vhodné helmy se určitě poraďte s instruktorem jezdeckého školy, kterou navštěvujete nebo se obraťte přímo na specializovanou prodejnu.

Metodika popisuje, jak postupovat při výběru jezdecké školy, jaké vybavení a pomůcky budete potřebovat a proč, jaká pravidla je nezbytné respektovat a řadu dalších informací, které by měl dobrý jezdec znát.

Záštitu nad seminářem převzalo MZ ČR. Tímto děkujeme za veškerou podporu a osobní účast paní Ing. Š. Tyburcové. Seminář zahajoval náměstek pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice v Motole, pan MUDr. Martin Holcát, MBA. Odbornou garanci celému projektu poskytla emeritní vedoucí představitelka CÚP paní doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., která se však bohužel ze zdravotních důvodů nemohla semináře zúčastnit. Celou akci moderovala Mgr. Pavlína Danková.  Občerstvení pro naše účastníky zajistila firma Original Communications, s.r.o., tímto patří velký dík paní Petře Motyčkové.

Centrum úrazové prevence při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK a FN v Motole (CÚP - jedno z pracovišť Národního koordinačního centra) se rozhodlo zaměřit na problematiku úrazů dětí v jezdectví. V poslední době se jedná o poměrně populární záležitost, která s sebou přináší řadu rizikových situací, ostatně jako každý sport. Jsme rádi, že se nás v tomto směru rozhodlo finančně podpořit i MZ ČR, a to v rámci programu "Péče o děti a dorost".