Otravy

Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace poskytuje zdravotníkům, laikům, veterinářům, chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky.

 

Co způsobí rtuť s lidským organismem a co dělat s rozbitým… | iReceptář.cz

 

 

Rtuť je kumulativní jed, který se z těla vylučuje velmi pomalu. Pokud bychom každý den vdechovali malé množství rtuťovitých par, začne se rtuť v našem těle hromadit a po několika týdnech či měsících se projeví otrava s následným s poškozením nervového systému, dásní, ledvin…