Odborná veřejnost

In this webinar, you will learn about Safe Places, Thriving Children, a two-year EU co-funded project led by SOS Children’s Villages International that aimed to improve response to trauma in alternative care settings in six European countries through training, raising awareness, and advocacy.

Plenary programme

Jordan Greenbaum of International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC) and Fabio Gonzalez Florez of ECPAT International describe a free online training series that gives child protection professionals across disciplines the knowledge and tools they need to become “Agents of Change” in combatting the sexual exploitation and abuse of children. The presenters give an overview of child sexual abuse and exploitation, profiles of victims and their needs, and how the Agents of Change training was developed and what you will learn.

 

K nejčastějším psychickým onemocněním patří úzkostné poruchy, afektivní poruchy (deprese), závislosti a Alzheimerova choroba. Nabízený kurz Vás seznámí s těmito nejčastějšími obtížemi a pomůže s jejich diagnostikou. Na kurz je možné se přihlásit od 18. 5. 2022 do 15. 5. 2023.

Podrobnosti viz níže uvedené pozvánka.

 

 

Zdroj:

V současné době probíhá online dotazníkové šetření na téma „ Posouzení role sestry a praktického lékaře v oblasti preventivní péče“. Výzkum probíhá ve spolupráci se SVL ČLS JEP ČR a Českou asociací sester a je určen sestrám v ordinacích praktických lékařů.

Získaná data budou využita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná.

Vyplněním dotazníku nám velice pomůžete, vaše názory a zkušenosti jsou pro nás nesmírně cenné.

 

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (UK Praha, 1. LF a FSV)

Ing. Martina Caithamlová (ČVUT Praha, FBMI)

 

Představujeme vám příručku, kterou ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a řadou českých odborníků vydala pro Nadaci Sirius Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s.

Příručka se zaměřuje na včasnou detekci dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním, která je, jak ukazují každodenní zkušenosti odborníků, velkým problémem a v české praxi stále komplikovanou a často nepřehlednou problematikou. Cílem příručky je proto nabídnout základní praktické informace, které můžete použít ve své každodenní praxi.

Ve dnech 23. – 24. 6. se ve Vídni uskuteční další ročník konference EU Safety 2022.

 

Registrace

Ve středu 30. 3. 2022 se konala konference k tématu oblasti sexuálního násilí, konkrétně služeb, které se věnují obětem. Konferenci uspořádala organizace proFem, která se zabývá snahou o změnu (zlepšení) situace kolem domácího a sexuálního násilí. Důvodem setkání bylo především alarmující zjištění, jak velký nedostatek služeb pro oběti v České republice existuje. Přitom z výzkumů proFem vyplývá, že s určitou formou násilí se setká každá druhá žena. Jak tedy lze podpořit nové služby pro oběti? Jak se inspirovat v zahraničí? Jak by měly specializované služby vypadat?

 

Komu je Intervenční centrum určeno?

Osobám, které jsou ohroženy domácím násilím a jsou v ochranném režimu „vykázání“, tzn. že násilná osoba byla ze společného bydliště vykázána nebo jí byl zakázán vstup. Osobám ohroženým domácím násilím, které svou situaci chtějí řešit a hledají pomoc, radu a informace.

 

Co je domácí násilí?

Traumacentra jsou ve smyslu § 112 zákona č. 372/2011., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, Centrem vysoce specializované traumatologické péče, které zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o Triáž pozitivní pacienty a pacienty s těžkými úrazy. 

Stránky