Odborná veřejnost

https://www.pediatrics.cz/content/uploads/2021/07/program-motol.png

 

Registrace nutná pouze na workshop!

 

Odhady WHO ukazují, že v roce 2016 bylo zapříčiněno celkem 493 471 úmrtí v důsledku úrazů a násilí v evropském regionu WHO. Úrazy představují hlavní příčinu úmrtí ve věkové kategorii 15-29 let a druhou nejčastější příčinu ve věkové kategorii 5-14 let. Mezi tři nejčastější příčiny úmrtí patří – sebevraždy, pády a dopravní nehody. Úmrtnost mužů je 2,4krát vyšší než u žen.

Interpersonální násilí je stále vážnější hrozbou pro dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG), zejména těch, které se zaměřují na zdraví a pohodu, rovnost pohlaví, mír a právo. Ve všech odvětvích a prostředích jsou nutná preventivní opatření v reakci na mezilidské vztahy. Řešení rizikových faktorů v rámci cílů udržitelného rozvoje nabízí příležitost pro řešení hlavních příčin interpersonálního násilí.

Nejméně 55 milionů dětí v evropském regionu WHO zažilo během života nějakou formu násilí. Násilí na dětech je hlavním problémem veřejného zdravotnictví s devastujícími důsledky pro oběti a jejich rodiny. Celkové roční náklady na zdravotní systémy v evropském regionu WHO, které nezabraňují nepříznivým zkušenostem z dětství, včetně násilí, činí 581 miliard USD.

Evropský region WHO vykazuje nejnižší úmrtnost na dopravní úrazy, které jsou však i nadále hlavní příčinou úmrtí mezi mladými lidmi ve věku 5–29 let.

Stránky