Jak vybrat správný respirátor?

Česká obchodní inspekce (ČOI) vydala jednoduchý leták, kde zobrazuje důležité prvky, které by měl správný respirátor obsahovat, aby splňoval požadavky platné evropské normy EN 149. Konkrétní podobu letáku připravil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

V dnešní době je poměrně těžké se zorientovat v nabídce ochranných pomůcek na trhu, a proto vznikl tento materiál.

Česká obchodní inspekce v současné době věnuje mimořádnou pozornost výkonu dozoru nad dodáváním osobních ochranných prostředků dýchacích cest na trh, má rozpracováno okolo 300 kontrol, při kterých ověřuje např. správnost značení, oprávněnost uvedení na trh, … V této souvislosti ČOI spolupracuje s Celní správou.

 

 

 

 

Zdroj:

Jak vybrat správný respirátor? Česká obchodní inspekce [online]. 11.3.2021 [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://www.coi.cz/jak-vybrat-spravny-respirator/

Soubory ke stažení