Jak vybrat přebalovací pult?

Na co se při výběru zaměřit?

Ve Fakultní nemocnici v Motole se objevuje několik případů týdně, kdy lékaři musí řešit dítě spadlé z přebalovacího pultu. Následkem takového pádu (většinou se jedná o výšku větší než 1 metr) může být poranění hlavy, krku, končetin, břicha, a právě z toho důvodu je vyšetření u lékaře nezbytné.

 

Čeho si po pádu všímat a na co se může lékař zeptat?

 • Bylo dítě v bezvědomí?
 • Mělo křeče?
 • Zvracelo?
 • Vykazuje změny oproti běžnému chování? Např. nadměrnou spavost nebo naopak vyšší dráždivost
 • Nepamatuje si na událost? (v případě většího dítěte)
 • Z jaké výšky dítě spadlo?
 • Kam se udeřilo?
 • Viděl pád někdo?

V těchto případech je nezbytné, aby rodiče vyhledaly co nejdříve lékařské ošetření, v ideálním případě zavolali záchrannou službu. Obecně se za nejkritičtější považuje prvních šest hodin od úrazu, kdy zmiňované příznaky mohou signalizovat krvácení do mozku.

 

Na trhu najdete celou řadu přebalovacích pultů, a proto je potřeba při jejich výběru věnovat pozornost jednotlivým typům. Každý bezpečný přebalovací pult by měl splňovat evropskou normu ČSN EN 12221-1+A1 (943425) Výrobky pro péči o dítě – Přebalovací jednotky pro domácí použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky.

 

Kritérium věk

 • Typ 1 – pro děti ve věkové kategorii 0-12 měsíců
 • Typ 2 – pro děti ve věkové kategorii 0-36 měsíců

 

Kritérium typ

Při výběru vhodného přebalovacího pultu si musí budoucí rodiče zvážit - kde bude pult umístěn a zda jeho součástí bude i vanička.

 1. Pevné „stolové – komodové“ přebalovací pulty – jedná o klasické kusy nábytku uzpůsobené k přebalování dětí, které svým designem jsou zakomponovány mezi nábytek, tento typ má dostatečné množství přihrádek a úložného prostoru
 2. Sklopné přebalovací pulty – jsou určeny především do menších prostor, díky sklápění ze zdi se může prostor po přebalení a opětovném složení využít pro předešlé činnosti
 3. Skládací přebalovací pulty – u tohoto typu není problém se skladováním, dá se i převážet
 4. Přebalovací pulty s vaničkou – tento typ přebalovacího pultu bývá využíván především v koupelně, vzhledem k menším rozměrům vaničky je vhodný pro menší děti. Některé typy jsou vybaveny výpustí z vaničky pro snazší manipulaci.

 

Instalace

 • U modelů, které se připevňují na stěnu, nesmí v návodu chybět pokyny k montáži a informace o odpovídající výšce přebalovací jednotky. Je nezbytné dodržovat pokyny pro údržbu.
 • Zajišťovací mechanismus pultu musí splňovat následující podmínky: a) k uvolnění zajišťovacího mechanismu je třeba vyvinout sílu min. 50 N (5 kg), b) nebo je třeba minimálně dvou po sobě následujících úkonů, přičemž provedení druhého úkonu závisí na provedení a udržování prvního, c) nebo uvolnění zajišťovacího mechanismu vyžaduje minimálně dva samostatné, ale současně prováděné úkony, které fungují na rozdílných principech. Zajišťovací mechanismus se nesmí uvolnit, když si na něj dítě lehne.

 

Rozměry

 • Povrch přebalovací plochy musí unést hmotnost 50 kg.
 • Přebalovací pult typ 1 (0 až 12 měsíců), rozměry přebalovací plochy: šířka minimálně 380 mm, délka minimálně 650 mm.
 • Přebalovací pult typ 2 (0 až 36 měsíců), rozměry přebalovací plochy: šířka 550 mm, délka 750 mm).
 • Vzdálenost mezi pohyblivými díly musí být vždy větší než 18 mm nebo menší než 5 mm.
 • Některé modely mají šňůry či úzké pruhy textilií. Tyto součásti musí mít volnou délku maximálně 220 mm. Smyčky nesmějí mít obvod větší než 360 mm. Malé otvory a mezery jsou povoleny v rozmezí 12 mm až 25 mm.

 

Vlastnosti

 • Přebalovací pult musí být stabilní.
 • Zvýšené okraje jsou buď nedílnou součástí přebalovacího pultu, nebo se spolu dodávají jako doplňková součást a k pultu se připevňují.
 • Zvýšené okraje jistí dítě a zabraňují pádu dítěte.
 • Dřevo nesmí být poškozeno a nesmí vykazovat stopy napadení hnilobou nebo hmyzem. Kovové materiály musí být odolné proti korozi.
 • Barva musí být odolná proti poškrábání, nesmí být toxická.
 • Ostré rohy, hrany a hroty musí být zaoblené nebo zakryté.
 • Přebalovací pult by měl mít na zadní straně desku nebo zvýšený okraj. Pokud máte přebalovací pult, který je připevněn ke stěně, zábranou je stěna.
 • Přebalovací pult se nesmí samovolně složit, pokud se v něm dítě pohne.
 • Přebalovací pult musí mít buď čtyři pevné nohy, nebo dvě pevné nohy a dvě nohy s kolečky. Pokud má přebalovací pult čtyři nohy s kolečky, musí být dvě kolečka zajistitelná proti pohybu.

 

Bezpečné používání

 • Přebalovací pult je určen pouze pro děti s hmotností do 15 kg.
 • Nenechávejte dítě nikdy na přebalovacím pultu samotné.
 • Neumisťujte přebalovací pult do blízkosti tepelného zdroje.
 • Zajistěte kolečka pokaždé, když dítě přebalujete.
 • Toaletní potřeby a potřeby pro přebalování vždy uchovávejte mimo dosah dítěte.
 • Předtím, než dítě položíte na přebalovací pult, zkontrolujte, zda máte po ruce vše, co budete potřebovat. Když něco berete, vždy dítě jednou rukou přidržujte.
 • Před koupáním zkontrolujte teplotu vody.

 

 

Zdroje:

©dTest

Choosing Safe Baby Products: Changing Tables. Kitshealth [online]. [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: https://kidshealth.org/AllChildrens/en/parents/products-changing-tables....

Make Baby's Room Safe: Parent Checklist. American Academy of Pediatrics [online]. [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/...

Zdroj hlavního obrázku Shutterstock

 

Pondělí, 23. Květen 2022