Jak se do projektu zapojit

Základem přihlášení do certifikačního procesu je vytvoření vlastního projektu založeného na indikátorech a kritériích Mezinárodních bezpečných škol.

 

Program je postaven na následujících indikátorech:

 1. Realizační tým zahrnuje pracovníky školy (pedagogy, technické pracovníky a ostatní), ale také žáky, studenty i jejich zákonné zástupce. Realizační tým je zodpovědný za přípravu, realizaci i evaluaci programu Mezinárodní bezpečná škola. V čele realizačního týmu, jehož činnost je založena na partnerství a vzájemné spolupráci, stojí ředitel školy a jmenovaný člen školské rady.
 2. Strategie Mezinárodní bezpečné školy, která je zpracována realizačním týmem, ve spolupráci s vedením školy, školskou radou a rady Bezpečné komunity, pokud je zřízena.
 3. Školní program Mezinárodní bezpečná škola je dlouhodobý, trvalý a činný program, který vychází ze zvolené strategie a svými aktivitami směřuje k zajištění bezpečí a ochrany před úrazem pro všechny žáky školy.
 4. Zaměřuje se na rizikové skupiny a ty složky prostředí, které jsou identifikovány jako specificky nebezpečné.
 5. Škola má program dokumentující frekvenci a příčiny úrazů, jak neúmyslných, tak i úmyslných (násilí a sebepoškození).
 6. Evaluace je součástí programu: během programu – průběžné vyhodnocování účinnosti výsledků programu po určitých etapách realizace, stanovení proměnných a indikátorů, které budou měřeny a slouží k posouzení efektivity.
 7. Budoucí spoluúčast v síti Mezinárodních bezpečných škol na úrovni komunitní, národní a mezinárodní.

 

Princip fungování a vytváření Mezinárodních bezpečných škol je ve vytvoření sítě škol, propagujících bezpečí, které jsou schopné své výsledky a poznatky sdílet a prezentovat jiným školám, či zástupcům komunity a jsou ochotné přihlásit se do sítě ISS. Program může vhodně navazovat na program Zdravá škola, který obohatí a poskytne i nový pohled na ochranu zdraví.

 

Základní kroky pro přihlášení do programu:

 1. zjistit aktuální potřebu prevence úrazů a násilí ve škole
 2. porovnat s kritérii Mezinárodní bezpečné školy
 3. podat vlastní projekt a zveřejnit jej na webových stránkách
 4.  vyhodnocení efektu programu – po alespoň dvouletém průběhu
 5. žádost o evaluaci a certifikaci Centrum úrazové prevence zasílejte na alena.svancarova@fnmotol.cz