Informace o projektu

 

International Safe Schools

 

 

Program Mezinárodní bezpečná škola (ISS-International Safe Schools) pracuje s aspekty bezpečí ve školním prostředí, zastřešuje aktivity vedoucí k eliminaci úrazového děje, násilí a  snaží se vychovávat děti k zodpovědnému přístupu ke zdraví.

 

Program vznikl v roce 2001 jako subsektor programu Světové zdravotnické organizace Mezinárodní Bezpečná komunita. Nositelem programu v České republice je Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol v Praze (CUP), které má statut certifikačního centra – International Safe School Certifying Centre. Úkolem CUP je koordinovat program, pomáhat při jeho šíření, spolupracovat s certifikovanými školami a posuzovat projekty škol, které se chtějí do programu zapojit, vzdělávat a informovat veřejnost o strategii a využití programu pro Českou republiku. Program vychází z osvědčených pravidel a zásad, které se již léta používají v Bezpečných komunitách a jejich efektivita je prověřena. Program má pevně stanovená kritéria, ale každá škola může vytvořit projekt, který bude co nejvíce odpovídat jejím potřebám.

 

International Safe Schools

 

V roce 2017 byla recertifikována následující školská zařízení: