Informace o projektu

 

International Safe Schools

 

 

Mezinárodní bezpečná školy je program, který se snaží zahrnout všechny aspekty bezpečí ve školním prostředí, (ISS-International Safe Schools) do jednoduchého pojmu Bezpečná škola. Program zastřešuje aktivity, které vedou ke snížení úrazů a násilí ve školním prostředí a vychovávají děti a mládež k preventivnímu chování, které si osvojí na celý život.

 

Program Mezinárodní bezpečná škola vznikl v roce 2001 jako subsektor programu Světové zdravotnické organizace Mezinárodní Bezpečná komunita. Nositelem programu v České republice je Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol v Praze, které má statut certifikačního centra – International Safe School Certifying Centre. Jeho úkolem je koordinovat program, pomáhat při jeho šíření, spolupracovat s certifikovanými školami a posuzovat projekty škol, které se chtějí do programu zapojit. Dále pak vzdělávat a informovat veřejnost o strategii a využití programu pro Českou republiku. Program vychází z osvědčených pravidel a zásad, které se již léta používají v Bezpečných komunitách a jejich efektivita je prověřená, jako je výchova k prevenci úrazů, bezpečné prostředí, hřiště a sportoviště, bezpečná rekreace a sport, prevence násilí a podpora zdraví. Má pevně stanovené indikátory a kritéria, ale každá škola může pro svou situaci vytvořit projekt, který bude co nejvíce odpovídat jejím potřebám a situaci v dětské úrazovosti i bezpečnostní situaci v místě školy.

 

 

V roce 2017 byla recertifikována následující školská zařízení: