Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021-2030

 

V září 2020 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci A/RES/74/299 „Zlepšení celosvětové bezpečnosti silničního provozu“, která vyhlásila Dekádu činnosti pro bezpečnost silničního provozu 2021–2030 s ambiciózním cílem zabránit nejméně 50% úmrtí na silničním provozu a zranění do roku 2030. WHO a regionální komise OSN ve spolupráci s dalšími partnery v rámci spolupráce OSN pro bezpečnost silničního provozu vypracovaly Globální plán pro akční desetiletí, který má být zveřejněn v říjnu 2021.

Globální plán je v souladu se Stockholmskou deklarací s tím, že zdůrazňuje význam holistického přístupu k bezpečnosti silničního provozu a vyzývá k neustálému zlepšování designu silnic a vozidel; posílení zákonů a vymáhání práva; a poskytování včasné, život zachraňující nouzové péče o zraněné. Globální plán také odráží propagaci Stockholmské deklarace politik na podporu chůze, jízdy na kole a využívání veřejné dopravy jako ze své podstaty zdravých a ekologicky šetrných způsobů dopravy.

 

Rezoluce

https://undocs.org/en/A/RES/74/299

 

Související odkazy

https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/

https://www.who.int/groups/united-nations-road-safety-collaboration/decade-of-action-for-road-safety-2011-2020

 

Čtvrtek, 21. Říjen 2021