Fact sheets on sustainable development goals: health targets Road Safety

Evropský region WHO vykazuje nejnižší úmrtnost na dopravní úrazy, které jsou však i nadále hlavní příčinou úmrtí mezi mladými lidmi ve věku 5–29 let.

Pondělí, 2. Srpen 2021