Fact sheet on the SDGs: Violence, health and sustainable development

Interpersonální násilí je stále vážnější hrozbou pro dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG), zejména těch, které se zaměřují na zdraví a pohodu, rovnost pohlaví, mír a právo. Ve všech odvětvích a prostředích jsou nutná preventivní opatření v reakci na mezilidské vztahy. Řešení rizikových faktorů v rámci cílů udržitelného rozvoje nabízí příležitost pro řešení hlavních příčin interpersonálního násilí.

Pondělí, 2. Srpen 2021