The Global status report on preventing violence against children 2020

Countries failing to prevent violence against children, agencies warn - Global  status report on preventing violence against children calls for more  government action and warns of 'dramatic impact' of COVID-19 | Représentante

 

 

V roce 2017 se NKC podílelo na sběru dat v rámci problematiky prevence násilí na dětech na základě rezoluce EUR/RC64/13.  Předmětem šetření bylo zmapování legislativních opatření, včetně národních akčních plánů, organizační zajištění dané problematiky v rámci jednotlivých členských států WHO, monitoring a preventivní aktivity. Data byla shromaždována za pomoci online databáze. V rámci ČR na této studii participovala multioborová pracovní skupina pod vedením NKC. Globální zpráva o stavu prevence násilí na dětech do roku 2020 mapuje pokrok zemí při plnění cílů udržitelného rozvoje zaměřených na ukončení násilí na dětech. Materiál obsahuje příspěvky od více než 1000 osob s rozhodovací pravomocí ve 155 zemích, které hodnotily svůj stav prevence násilí proti přístupy založené na důkazech stanovené v INSPIRE: Sedm strategií pro ukončení násilí na dětech. Zpráva ukazuje, že zatímco mnoho zúčastněných zemí podniká určitá opatření, vládní úředníci ze stejných zemí uznávají, že jejich úsilí je zjevně nedostatečné k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Zpráva končí doporučeními, která mají podpořit úsilí o provádění INSPIRE a urychlit národní pokrok.

 

Neděle, 31. Prosinec 2017