European regional status report on preventing violence against children 2020

Nejméně 55 milionů dětí v evropském regionu WHO zažilo během života nějakou formu násilí. Násilí na dětech je hlavním problémem veřejného zdravotnictví s devastujícími důsledky pro oběti a jejich rodiny. Celkové roční náklady na zdravotní systémy v evropském regionu WHO, které nezabraňují nepříznivým zkušenostem z dětství, včetně násilí, činí 581 miliard USD.

Tato publikace zkoumá pokrok, kterého země dosáhly při implementaci aktivit k dosažení cílů cíle udržitelného rozvoje (SDG) o ukončení násilí na dětech do roku 2030 prostřednictvím optiky sedmi strategií INSPIRE založených na důkazech pro ukončení násilí na dětech. Data byla shromážděná prostřednictvím průzkumu vládou jmenovaných národních koordinátorů ve 45 z 53 členských států evropského regionu WHO.

Pondělí, 2. Srpen 2021