Doping v jezdectví

Doping je oblastí, která se nevyhýbá ani jezdeckému prostředí, a proto se Česká jezdecká federace (ČJF) rozhodla ve spolupráce s Antidopingovým výborem ČJF připravit řadu edukativních materiálů na toto téma.

 

Zdroj: Shutterstock

 

Co je doping?

Nedovolená praktika, kterou si chtějí sportovci zvýšit svoji výkonnost či eliminovat únavu je označována jako doping. Bohužel, tímto jednáním jezdci ohrožují nejen svou sportovní kariéru, ale hlavně své zdraví. Doping úzce souvisí s životním stylem jezdce, protože mnohdy dochází ke kombinování zakázaných látek s rekreačním užíváním drog či preparáty na hubnutí. Dopingem mohou být léky, výživové doplňky, ale také nedovolené metody, jako např. genový doping (neterapeutické použití buněk, genů, genových elementů).

 

Co dopingem „získám“?

 • Zdravotní důsledky – záleží na přípravku, který sportovec užívá, ale nejčastěji se jedná o náhlé srdeční selhání, poruchy vidění, bolest na hrudi, poruchy mozkové činnosti, křeče, snížení libida, neplodnost, …
 • Sportovní důsledky – pozastavení činnosti či úplný zákaz činnosti
 • Ekonomické důsledky – vstoupit do jiného klubu je prakticky nemožné
 • Společenské důsledky – poškození dobrého jména a společenského postavení

 

Terapeutická výjimka

Každý sportovec by měl informovat svého ošetřující lékaře o své povinnosti dodržovat antidopingová pravidla. Pochopitelně mohou nastat situace, kdy zakázaná látka nebo metoda je nutná pro léčbu (není alternativa), aby nedošlo k poškození zdraví sportovce. Terapeutické použití látky/metody zaručuje, že po léčbě se organismus vrátí do normální stavu. Při účasti na mezinárodní akci v dané zemi se doporučuje látku nebo metodu zkontrolovat v globálním systému Global DRO.

 

Global DRO

 

Jak probíhá dopingová kontrola?

 1. Výběr sportovce – bývá náhodný, testování může probíhat při soutěži, i mimo soutěž
 2. Předání výzvy sportovci – sportovec je kontaktován dopingovým komisařem a pozván na místo kontroly, kde se musí následně legitimovat, je poučen o svých právech a povinnostech, průběhu a místě kontroly
 3. Odběr vzorku – po opětovné kontrole totožnosti nastává samotný odběr vzorku moči, což probíhá za přítomnosti komisaře stejného pohlaví. Vzorek sama testovaná osoba rozdělí do lahviček a uzavřené předá komisaři, který je následně odesílá do laboratoře. V odůvodněných případech může být sportovci proveden odběr krve.
 4. Analýza vzorku – vzorek je analyzován v laboratořích s akreditací WaDa (laboratoře Světové dopingové agentury)
 5. Výsledky – výsledky dopingových kontrol jsou zasílány Antidopingovému výboru České republiky, na jehož stránkách jsou zveřejněna jména sportovců, u nichž byla antidopingová kontrola pozitivní, nalezneme zde informace, o jakou látku se jednalo a jaký trest byl sportovci udělen.

 

Pozitivní dopingové případy v ČR

 

Desatero České jezdecké federace

 1. Když chcete vyniknout ve sportu, tak nedopujte.
 2. Kdekoliv na světě můžete být potrestáni za doping.
 3. Při pozitivním testu Vás dokonce mohou vyloučit i z Vašeho sportu.
 4. Braní dopingu má vážné vedlejší účinky a zdravotní rizika.
 5. Když dopujete, Vaše výsledky nejsou jen Vaší zásluhou.
 6. Při používání dopingu je těžké mít čisté svědomí.
 7. Doping Vám způsobí řadu vážných zdravotních komplikací.
 8. Kouření marihuany a užívání rekreačních drog bude mít negativní vliv na Vaše sportovní výkony a jejich užíváním riskujete i řadu dalších komplikací.
 9. Doping je zkrátka věc, která Vám poškodí nejen dobré jméno, ale i život.
 10. Staňte se čistým šampiónem bez dopingu!

 

Od června roku 2020 vydává Antidopingový výbor ČR novou formu newsletteru s názvem Antidopingáček. Časopis má seriózní, ale odlehčenou vzdělávat v oblasti antidopingu v České republice. Obsahem jsou články, pravidelné rubriky a rozhovory. 

 

Antidopingáček

 

Zdroje:

Antidopingáček. Antidopingový výbor ČR [online]. [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: https://www.antidoping.cz/cs/bulletin

Boj proti dopingu. Česká jezdecká federace [online]. [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: http://www.cjf.cz/vzdelavani/boj-proti-dopingu/

Jeden za všechny všichni za jednoho. Česká jezdecká federace [online]. Praha, 2020 [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: http://www.cjf.cz/files/stranky/vzdelavani/boj-proti-dopingu/i_brozura_doping.pdf

Práva a povinnosti sportovce při dopingové kontrole. Antidopingový výbor ČR [online]. [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: https://www.antidoping.cz/cs/dopingov%C3%A1_kontrola