Dětská chodítka a jejich bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

 

Co to jsou dětská chodítka?

Dětská chodítka jsou zařízení, která umožňují dětem vstát a pohybovat se na nohou v době, kdy se teprve učí chodit. Chodítko je zpravidla rám ve výši hrudi dítěte, který je fixovaný k podložce opatřené kolečky a uprostřed je závěsné zařízení s otvorem na nohy. Dítě se různě fixuje, aby po uložení do chodítka bylo ve vzpřímené poloze, s volnýma rukama a horní části trupu a hlavy, zavěšené v rozkroku tak, aby se nohama dotýkalo země. V této poloze se může odrážet nohama, čímž uvádí chodítko do pohybu.  Smyslem je navodit chůzi bez zátěže trupem.

 

Od jakého věku jsou chodítka vhodná?

Chodítka jsou určena k používání od doby, kdy je dítě schopno se samostatně posadit a dokud není schopno samostatně chodit, tedy pro děti od 6 do 15 měsíců věku.

 

Jaký je přístup k bezpečnosti dětských chodítek?

S ohledem na možná poranění řada mezinárodních organizací před chodítky varuje, jako např.  německá organizace pro dětskou bezpečnost, Stiftung Warentest, stejně jako Americká pediatrická asociace. V některých zemích jsou chodítka dokonce zakázána (Kanada).

Ve snaze předejít a eliminovat zranění spojená s chodítky zavedla Evropská unie bezpečnostní normy, jejichž znění naleznete pod označením:

 • ČSN EN ISO 11199-1 - Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama – Požadavky a zkušební metody – Část 1: Chodítka
 • ČSN EN ISO 11199-2 - Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama – Požadavky a zkušební metody – Část 2: Kolečková chodítka
 • ČSN EN 1273 ed. 2 - Výrobky pro péči o dítě – Chodítka pro děti – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
 • TNI CEN/TR 16411 - Výrobky pro péči o dítě – Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252 za rok 2014

 

Účelem evropských norem je primárně snížení počtu úrazů, nicméně nejdůležitější je dohled opatrovníka – rodiče. Příčinou většiny úrazů je podcenění rychlosti, které mohou děti v chodítkách dosáhnout.

 

Každoročně způsobí tato chodítka velmi vážná zranění. Jako nejčastější příčiny úrazů jsou uváděny:

 • Pády ze schodů
 • Silný náraz do nábytku nebo jiného tvrdého předmětu
 • Převrácení se na rovný povrch při najetí chodítkem na věci položené na zemi
 • Děti v chodítkách bez dozoru mohou získat přístup do potenciálně nebezpečných míst, kam se běžně nedostanou jako například zásuvky u kuchyňské linky
 • Pády do bazénu
 • Popáleniny způsobené horkou tekutinou
 • Otrava léky – dítě dosáhne z chodítka na pro nej běžně nedostupná místa

 

Kromě úrazů se ve vztahu k používání chodítek hovoří o následující problematice:

 • Obcházení přirozeného vývoje vertikalizace a mobility
 • Nebyl prokázán časnější začátek chůze u dítěte
 • Nepříznivý vliv na páteř
 • Asymetričnost při pohybu dolních končetin v charakteristice chůze
 • Nedostatečný vývoj obranných reflexů při pádech běžných pro pokusy prvních krůčků (dítě padá většinou na zadeček)
 • Neurologické symptomy

 

Chodítka, ve kterých dítě nesedí, ale jen se jich přidržují, jsou o něco bezpečnější a více podporují zdravý vývoj dítěte.

Odborná databáze Medline je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací v lékařství i souvisejících věd o životě. Více jak 500 odkazů pojednává o problematice spojené s chodítky, nicméně žádný nepřináší pozitiva.

 

Pokud se rozhodnete využívat dětská chodítka, mějte na paměti:

 • Dítě v chodítku mějte stále na očích
 • Zabezpečte domácnost takovým způsobem, aby se eliminovaly možné úrazy (spadnutí ze schodů, do bazénu…)
 • Zamezte možnosti vyjetí dítěte v chodítku z domu
 • V úrovni dítěte by neměly být žádné předměty, o které se může dítě v chodítku zranit
 • Pečlivě dodržujte pokyny výrobce
 • Využívejte pouze na rovných površích
 • Zamezte přístupu na schodiště, otevřenému ohni, elektrickému proudu
 • Využívejte chodítko max. 15 minut v kuse
 • Kupujte certifikované výrobky
 • Při nákupu zkontrolujte, zda má chodítko: brzdný mechanismus, skládací mechanismus se bezpečně zavírá a při montáži se neboří, nemá žádné ostré hrany, body nebo místa, která by mohla zachytit prsty nebo skřípnout nohu, je dostatečně velké pro vaše dítě

 

Pro lepší představu o bezpečnosti můžete shlédnout následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZOG0C4F1tfQ&t=86s

 

Zdroj

Baby walkers. The Australian Competition and Consumer Commission [online]. 19.10.2018 [cit. 2021-8-17]. Dostupné z: https://www.productsafety.gov.au/products/babies-kids/kids-equipment/baby-walkers

BARSS, Peter, Michal GRIVNA, Amna ALL-DHAHAB a . Baby walker injury, disability, and death ina high-income middle eastern country, asreported by siblings. Injury Epidemiology [online]. 2016, 12.6.2016, 17(3) [cit. 2021-8-17]. Dostupné z: doi:10.1186/s40621-016-0082-7

Část chodítek je nebezpečná! DTest [online]. Praha, 18.1.2021 [cit. 2021-8-17]. Dostupné z: https://spotrebitele.dtest.cz/clanek-8555/cast-detskych-choditek-je-nebezpecna

HOZA, Josef a Jiří ŠOLC. Věc: dětská chodítka. Česká pediatrická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně [online]. 24.9.2004 [cit. 2021-8-17]. Dostupné z: www.pediatrics.cz/content/uploads/2018/08/stanovisko-k-detskym-choditkum...