CÚP obdrželo finanční prostředky na projekt zaměřující se na úrazy dětí v jezdectví

Riziko vzniku úrazu nezávisí na věku jezdce, ale na jeho jezdeckých schopnostech.

Centrum úrazové prevence při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK a FN v Motole (CÚP - jedno z pracovišť Národního koordinačního centra) se rozhodlo zaměřit na problematiku úrazů dětí v jezdectví. V poslední době se jedná o poměrně populární záležitost, která s sebou přináší řadu rizikových situací, ostatně jako každý sport. Jsme rádi, že se nás v tomto směru rozhodlo finančně podpořit i MZ ČR, a to v rámci programu "Péče o děti a dorost".

 

Jízda na koni má svá specifika. Jezdec mnohdy dosahuje rychlosti až 65 km/h. Hlava jezdce může být ve výši až čtyřech metrů, podle velikosti koně. Tyto skutečnosti jsou významným faktorem v případě pádu z koně. Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o jezdectví, tzn. jak si vybrat správnou jezdeckou školu, jaké pomůcky jsou nezbytné pro můj výcvik a proč, a také jakých chyb bych se měl/a jako začínající jezdec vyvarovat.

 

Pátek, 28. Duben 2017